Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Grums

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett grönt, liberalt parti som vill skapa lika villkor för alla människor i hela landet, på landsbygden i städer och i förorter. En röst på Centerpartiet är en röst för klimatets bästa - för minskade utsläpp, grön omställning. För ökad jämställdhet och en trygg sjukvård. Vår politik får fler i jobb sänker skatter. Vi försvarar den liberala demokratin och humanistiska värderingar.

Våra viktigaste lokala förslag

I Grums skolor ska varje elev få förutsättningar att lyckas

Alla barn har rätt att få en bra utbildning, oavsett var i landet eller kommunen man bor, med elevernas trygghet och kunskapsutveckling i fokus. Centerpartiet vill utveckla elevhälsan i Grums och samarbetet med BUP och att samverkan mellan skola och socialtjänst utvecklas. Fler unga ska få hjälp i tid. Att våra barn har möjligheter att få tillräckliga kunskaper är vår framtid!

En tillgänglig omsorg med bra arbetsmiljö för de anställda

Det är en trygghetsfråga att veta att man får hjälp när man behöver det. Vi vill bl.a. stärka den medicinska kompetensen i kommunerna för att kunna ge mer vård i hemmet. Kommunen ska vara en god arbetsgivare, inte minst för att kunna rekrytera kompetent och engagerad personal till omsorgen.

Sverige och Grums kommun ska gå före i klimatarbetet

Agenda 30 ska vara ett styrdokument för politiker och tjänstemän. Centerpartiet ska visa handlingskraft och ledarskap i det lokala klimatarbetet för att göra det lättare att ställa om till ett hållbart samhälle. Vi ska ta vårt ansvar för att fasa ut fossila bränslen, öka produktionen av förnybar energi, satsa på energieffektivisering och införa ett lägsta golv för miljö- och klimatkrav.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, i det stora hela står centerpartiet i Grums för den politik som Centerpartiet står för.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Sveriges bästa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD och V.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Grums

Kommunen ska ställa krav på motprestation för att få försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Centerpartiet Grums har hoppat över denna fråga