Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Grästorp

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet i Grästorp är ett parti som står för Trygghet, ansvar och utveckling. Vi vill att Grästorp ska vara en trygg plats att leva i, vi vill använda skattebetalarnas pengar ansvarsfullt och vi vill att Grästorp utvecklas för att möta framtiden.

Våra viktigaste lokala förslag

Bostadsbyggande

Grästorp vill växa och efterfrågan på bostäder är stor. Vi vill vara en attraktiv kommun som kan erbjuda boenden för alla faser i livet. En möjlighet till en första bostad när du som ung flyttar hemifrån, bostad för en familj att växa i och flexibla seniorboende.

Psykisk Hälsa

Vi vill främja den psykiska hälsan genom att arbeta aktivt med förebyggande och tidiga insatser till människor i alla åldrar. Detta genom att stärka samarbetet mellan skola och socialtjänst och utöka elevhälsan. Arbeta aktivt för att minska den ofrivilliga ensamheten. Stärka föreningslivet. Möjliggöra hälsofrämjande aktiviteter för seniorer.

Levande landsbygdskommun

Vi vill ha en levande bygd. Detta genom att arbeta med gröna näringarna, stärka det lokala företagande och arbeta aktivt med infrastruktur. Öka kollektivtrafiken, ge möjlighet till företagsetableringar och erbjuda alternativa boenden på landsbygden.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill fortsätta att vara i majoritet. Om inte vi får egen majoritet så samarbetar vi gärna med M. Det är ett samarbete som har fungerat mycket bra under de senaste mandatperioderna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Grästorp

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Grästorp ska bilda ett kommunalt bostadsbolag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska byggas skyddsrum i Grästorps kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi kommer aldrig att kunna bygga skyddsrum som är så stora att de räcker till alla våra kommuninvånare.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Om det är ekonomiskt genomförbart.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är svårt att ha en helhetsbild när man folkomröstar om en enskild fråga.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Valfriheten är viktig. Dock viktigt att det finns regleringar i vinstuttag.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Medmänsklighet är viktigt, människor behöver en fristad. Vi behöver dessutom bli fler för arbetsmarknad och välfärd.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Centerpartiet Grästorp har hoppat över denna fråga