Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Göteborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet vill skapa ett attraktivt Göteborg. Vi kämpar för en stad som är global, grön och inkluderande. En levande stad där miljö och klimat, företagsamhet och jämställdhet är viktiga hörnstenar. En stad där alla ges samma möjlighet att förverkliga sina drömmar – oavsett var i Göteborg du bor.

Våra viktigaste lokala förslag

Ökad trygghet genom att alla medborgare får ta del av ett demokratiskt Göteborg.

Staden ska värna om allas fri-och rättigheter och ge alla möjlighet att få vara den man är. Alla ska känna sig trygga i sin närmiljö och vi kommer aldrig acceptera hot, våld eller andra former av brottslighet. Göteborg behöver en politik som skapar framtidstro i de delar av staden som är mest utsatta för kriminalitet. Bryt tudelningen med en bättre jobbpolitik och mer inkluderande stadsplanering.

Ökad trygghet genom att alla medborgare får ta del av ett demokratiskt Göteborg.

Staden ska värna om allas fri-och rättigheter och ge alla möjlighet att få vara den man är. Alla ska känna sig trygga i sin närmiljö och vi kommer aldrig acceptera hot, våld eller andra former av brottslighet. Göteborg behöver en politik som skapar framtidstro i de delar av staden som är mest utsatta för kriminalitet. Bryt tudelningen med en bättre jobbpolitik och mer inkluderande stadsplanering.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Utifrån de premisser som finns idag vore det mest naturliga att fortsätta styra med alliansen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Göteborg

Scandinavium ska rivas och ersättas av ny multiarena för 16 000 åskådare

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I Centerpartiets Göteborg skapas idrottsupplevelserna av både stora och små föreningar och av människorna själva, i både det egna närområdet och i arenaformat. Att det finns arenor och anläggningar av god kvalitet är viktigt för både göteborgarna och andra besökare.

Göteborgs stad ska verka för att det byggs småskaliga kärnkraftverk i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Energifrågan är central för att åstadkomma ett klimatneutralt Göteborg. Den som vill bygga kärnkraftverk på marknadsmässiga villkor är, och har i över ett decennium, varit fri att göra det men vi anser inte att stadens skattebetalare ska bekosta ny kärnkraft genom kommunalt stöd.

Fler parkeringsytor i centrala Göteborg ska byggas om till bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Centerpartiet anser att antalet parkeringsplatser behöver anpassas så att staden når sina miljö- och klimatmål samtidigt som besöksnäring, handel och tillgänglighet fortsatt värnas. Stadens parkeringar bör i högre grad flyttas från kvartersmark till främst parkeringshus.

Kommunen ska köpa in bostadsrätter för att göra om dem till hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Göteborg behöver fler bostäder. Lösningen på detta är ökad rörlighet och fortsatt byggande av nya lägenheter, inte att staden börjar köpa enskilda lägenheter. Det behöver bli mer lönsamt att bygga nya hyresrätter.

Restauranger ska få servera alkohol dygnet runt i Göteborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet vill se en dygnet-runt-öppen stad med fler människor på gator och torg, eftersom vi tror att det skapare en tryggare stadsmiljö. Det är även en principiell fråga om att inte inskränka näringsfrihet i onödan, den som bedriver ansvarsfull servering och vill utöka sina öppettider bör få göra så.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Centerpartiet är liberalt, för oss är friheten central. Friheten att ha ett visst klädesplagg, eller friheten att ta det av sig. Vilka kläder kvinnor väljer att bära ska vara upp till en själv.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunala bolag försämrar den fria konkurrensen och ökar risken för korruption. Centerpartiet vill öka takten på försäljning eller ombildning av kommunala bolag som verkar på en rent kommersiell marknad.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Antalet arbetade timmar i ekonomin måste öka, inte tvärtom. Förslaget skulle höja priset på arbete kraftigt och i slutändan måste någon betala för det. Prioritera jobb istället, satsa på de jobbskapande småföretagen i Göteborg och förnyad Arbetsförmedling, då kan antalet arbetade timmar öka istället för att minska, och med det resurserna till välfärden.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: De folkvalda politikerna har fått väljarnas förtroende att göra prioriteringar under mandatperioden. I enskilda fall kan det dock vara motiverat.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet vill inte toppstyra kommunala chefer i anställningsprocessen. För att förbättra svenskakunskaperna bland nyanlända vill vi bland annat höja kvaliteten i SFI, svenska för invandrare, med en resultatbaserad peng.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Samma villkor ska gälla för kommunala skolor och fristående verksamheter.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Miljö och klimat står högst på Centerpartiets agenda. Världens utsläpp måste minska och omställningstakten är hittills otillräcklig. Det behövs mer politisk handlingskraft såväl lokalt som globalt för att lyckas. I Göteborg driver Centerpartiet på för förnybar energi, det behövs en högre växel för bra cykeltrafik och fler laddstolpar för elbilar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Att föräldrar och elever ska få välja förskola och skola ser vi som en självklarhet. Vi vill värna och utveckla valfriheten för elever, föräldrar och lärare. Det behöver bli tydligare och lättare att välja förskola och skola.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kultur, föreningsliv och idrott utgör viktiga delar av Göteborgs själ och framtida utveckling. I Centerpartiets Göteborg är det politikens uppgift att underlätta för dessa verksamheter, bejaka bredd såväl som spets och främja barn och ungdomsverksamhet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Centerpartiet vill ha en lägre kommunalskatt än idag för att främja arbete och behålla kvalificerad arbetskraft.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Göteborgs val:

 • Anställa fler socialarbetare till skolor och förskolor
 • Planera för fler bostadsrätter och villor i utsatta områden
 • Skapa fler jobb i utsatta områden

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Göteborgs val:

 • Bygga fler cykelvägar
 • Minska barngrupperna i förskolan
 • Utöka kommunens service till lokala företag