Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Forshaga

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi har under innevarande mandatperiod suttit i majoritet och är mycket stolta över resultatet med tillväxt och utveckling av kommunen.

Våra viktigaste lokala förslag

Utveckling av hela Forshaga kommun

Att satsa på centrumutveckling i våra tätorter för att skapa en trivsam och fin miljö. Fortsätta att utveckla våra olika orter i kommunen i nära dialog med civilsamhället för att stärka befintliga och nya attraktioner samt service.

Trygghet i hela kommunen

I dialog med polis, räddningstjänst och myndigheter stärka medborgarnas trygghet och skydd. Så vi har beredskap för att hantera nödvändiga behov vid olika typer av händelser och angrepp.

Skapa en effektiv organisation av kommunen

Vi måste ständigt värdera hur vi kan utföra kommunens huvuduppgifter så effektivt som möjligt till bra kvalitet. Att samarbeta med andra är en framgångsfaktor för effektivitet och kompetens. Det ställer krav på organisationen att leverera lösningar efter beslut som är tydliga och snabbt går att utvärdera.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill gärna fortsätta det arbete vi startat och fullfölja ledning till ett ännu bättre kommun att bo och verka i.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Forshaga

Kommunen ska öppna fler förskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Efterfrågan finns på fler avdelningar för att klara kraven. Det är viktigt att bygga nya avdelningar i nära anslutning där kunderna bor

Mobilförbud ska införas på skoltid i kommunala skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Mobil skall inte användas i skolan förutom det ingår i undervisningen.

Alla över 85 år ska garanteras plats på ett anpassat boende

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det är viktigt att ha trygga och anpassade bostäder så de boende kan klara att bo själva och senarelägga insatser eller anpassa insatser så livskvaliteten är hög.

Minutscheman inom äldreomsorgen ska avskaffas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Fokusera på sätta kunden i fokus för att höja kvaliteten i omsorgen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Viktig fråga att alltid pröva och även utveckla exempelvis kommunal verksamhet som omvandlas till socialt företagande

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Idag har vi inte prövat 6 timmarsdag det vore intressant att pröva det och göra en utvärdering. Attraktion för vårdyrken kan bli bättre och lättare att rekrytera.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det ar ett viktigt verktyg att använda när det behövs för att bekräfta den kommunala självbestämmandet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunikation är viktig att man förstår varandra.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Enklare bostäder som student och ungdomslägenheter är viktiga att utveckla.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Prövas när intresse finns

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Idag finns ett intresse av företag att utveckla dessa tjänster vilket innebär att vi som kommun kan arrendera ut kommunala parkeringsplatser där de kan etablera sig. Kommunala laddningsstationer skall utnyttjas så exempelvis anställda kan köpa laddningar när inte kommunens fordon utnyttjar dessa.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det finns idag möjlighet att välja skolor med olika huvudmän. Kvaltetsuppföljning skall vara lika oavsett huvudmän. Begränsning ang vinstuttag skall finnas.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kommunen har ett bra stöd till kulturverksamhet. Det är viktigt att ha en ständig dialog med utövare och civilsamhället så vi kan ge stöd för att supporta och ge möjlighet till utveckling.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Idag har vi en balans i ekonomin med 21,87 kronor i kommunalskatt på kort och 5 års sikt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Forshagas val:

 • Erbjuda lovskola och läxhjälp
 • Lägga mer resurser på orterna utanför centralorten
 • Lägga pengar på att fräscha upp Forshaga och Deje centrum