Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Filipstad

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi värnar om närmiljön och möjligheterna att bo och verka i hela kommunen. Vi är en balanserande kraft som motverkar ytterligheterna.

Våra viktigaste lokala förslag

Skolfrukost

Vi har elever som hämtas före kl. 07.00 på morgonen, de får väldigt lång tid till lunch. Vi har elever som hoppar över frukost hemma. Vi har elever som har svårt att komma till skolan överhuvud taget. Vi anser att skolfrukost skulle förbättra skolresultatet för alla dessa elever och sannolikt ge en bättre studiero.

Kommunikationer

Infrastrukturen behöver förstärkas. Vägnätet behöver rustas på flera sträckor. Bussförbindelserna till och från Filipstad bör förstärkas för att möjliggöra för fler att pendla till arbete och studier. Det gäller både inom kommunen och mot närliggande tätorter. Järnvägen bör elektrifieras till Filipstad för att effektivisera godstransporter och möjliggöra persontrafik. Vi verkar för att inlandsban

Attraktivt byggande

Kommunen ska verka för att tillhanda hålla attraktiva tomter att bebygga både med sjönära lägen som i tätorten och byarna.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte direkt vad jag kan komma på.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det beror på valresultatet vad som är möjligt. Kommunen skulle vitaliseras av ändrad majoritet, men det viktigaste är politikens innehåll

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi ser helst att SD och V hålls utanför, men det beror på valresultatet, se ovan

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Filipstad

Byskolorna i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Redan nu åkre några av våra elever hemifrån före 07.00 och de kommer hem sist. Blir restiderna ännu längre vad betyder då likvärdig skola? Vi vet historiskt att när skolan läggs ner dödas det mesta av livet i bygden och då blir det svårare att utveckla den delen av kommunen.

Nedlagda gymnasieprogram på Spångbergagymnasiet ska startas igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Besparingen är kortsiktig. På sikt kan det till och med bli enkostnadsökning. Vi har redan familjer som flyttat från kommunen för barnens utbildnig.

Kommunen ska lägga mer resurser på orter utanför centralorten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är motiverat. Totalt subventioneras hela tiden tätorterna med sitt större utbud av samhällsservice, som invånarna i hela kommunen betalar. Det är rimligt att viss service ges även om det råkar kosta lite mer per kapita i området.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det ska finnas en varierad kost i skolan. Jag litar på personalens kompetens. Blir resultate att elever inte äter eller äter skräpmat i stället blir det kontraproduktivt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Finns det väl fungerande alternativ ska kommunen inte bedriva verksamhet som ligger utanför kommunens kompetensområde.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ett bra förslag men ekonomin och personaltillgången lägger hinder i vägen. Det finns andra sätt att förbättra arbetsmiljön.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Alla skolor ska arbeta med likvärdiga förutsättningar

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Boendet ska inte subventioneras generellt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Konkurrensutsättning är bra om tillsynen är tillräckligt potent. Vilket inte är fallet och det har skapat problem.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det borde inte vara en kommunal fråga. Initialt har det varit nödvändigt men på sikt ska marknaden tillhandahålla den servicen efter företagsekonomiska premisser.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: För många smiter från sitt ansvar

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Skatte ska vara så låg som möjligt. Effektiv kommunal verksamhet men samtidigt garantera en god servicenivå

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Centerpartiet Filipstad har hoppat över denna fråga