Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Färgelanda

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi jobbar för växtkraft och utveckling - för HELA kommunens bästa!

Våra viktigaste lokala förslag

Värna småskalighet inom kommunens skolor och förskolor, motverka centralisering.

Vi vill att skola och förskola med god kvalitet även i framtiden ska finnas i flera orter, inte bara i centralorten. Det är en fråga om framtidstro, växtkraft och utveckling för orterna runtom i kommunen - och en fråga om att vara en trygg kommun med nära service för barn och barnfamiljer.

Mer närproducerad och lokalt lagad mat på tallriken i kommunens kök

Vi vill fortsätta arbeta för mer närproducerad mat på tallriken i kommunens kök. Här har vi genom kommens upphandlingar tagit flera steg framåt för att lokala producenter av kött, grönsaker och mejeriprodukter ska kunna leverera till våra skolor och äldreboenden mm. Så bidrar vi till öppna marker, levande landsbygd och lokalt/regionalt näringslivet. Det vill vi fortsätta göra.

Möt framtida behov av äldreomsorgsplatser. Bygg nytt äldreboende i Högsäter.

Vi har under mandatperioden ökat medlen till äldreomsorgen, för att möta ökade behov i takt med att fler blir äldre. Nu planerar kommunen för att bygga ett nytt äldreboende som skapar fler platser med fortsatt hög kvalitet och resurseffektivitet. Vi vill att äldreomsorg även i framtiden ska erbjudas i kommunens två största orter, istället för bara i centralorten. Därför vill vi bygga i Högsäter.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi har styrt kommunen tillsammans med Liberalerna under hela den här mandatperioden. Detta vill vi gärna fortsätta med - och gärna söka ett än bredare styre. Vi har bjudit in samtliga partier till samtal och överläggningar kring olika frågor inför olika beslut. Vi vill fortsätta främja bred samverkan och samarbete för hela kommunens bästa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi vill fortsätta bjuda in alla partier till samtal för kommunens bästa.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Färgelanda

Dalslands kommuner ska slås ihop till en

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi vill i första hand öka samarbetet med kommunerna i vårt närområde och värna den lokala demokratin - istället för centralisering.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Färgelanda kommun ska även i framtiden främja ett hållbart jordbruk. Därför vill vi att allt kött som serveras i skolorna ska vara producerat enligt svensk djurskyddslagstiftning. Därtill vill vi främja närproducerad och ekologisk produktion. Vegetarisk mat kan erbjudas som ett alternativ.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Minskad konkurrens ska främjas i de fall detta förekommer. Det kommunala bostadsbolaget fyller en viktig funktion att bidra med nyproduktion av lägenheter. Vi ser att bolagets storlek ev. kan minska något men inte helt avyttras.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det kommunala bostadsbolaget fyller en viktig funktion att bidra med nyproduktion av lägenheter runtom i kommunen. Samtidigt vill vi främja och underlätta för privata aktörer att bygga och investera i bostäder och företag.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Valfrihet och LOV är bra och bör främjas i det fall de finns privata aktörer vill etablera sig i kommunen och bidra med god omsorg till kommunens äldre.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen har tillsammans med Valbohem att tillhandahålla publika laddstolpar. Därtill har kommunen att främja och underlätta för privata aktörer som vill bidra med denna service runtom i kommunen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: I Färgelanda kommun med omnejd finns kooperativa friskolor och privat barnomsorg som bidrar till valfrihet, kvalitet, service, arbetsplatser och engagemang för utveckling i hela kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi vill inför år 2023 att en ny fritidsgård öppnas i kommunen. Därtill vill vi att en samordnare för kulturfrågor tillsätts som också kan söka regionala/statliga stöd som finns för lokal kultur. Gärna i samverkan med kommunens gedigna föreningsliv som bidrar med kultur och fritidsaktiviteter för alla åldrar

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi kämpar för en hållbar ekonomi i balans. Däri ingår att sträva efter en bibehållen skattesats, trots ökade behov inom kommunens verksamheter. Detta kan lösas genom ökad samverkan med andra kommuner, digitalisering och smarta lösningar som samtidigt värnar en god arbetsmiljö för personalen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Färgelandas val:

 • Bygga ett nytt äldreboende i Högsäter
 • Planlägga fler byggfärdiga bostadstomter
 • Servera mer närproducerad mat i skolor och på äldreboenden