Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Falkenberg

Varför ska väljarna rösta på er?

Oavsett var i vår kommun man bor ska man kunna förverkliga sina drömmar och leva det liv man vill. De allra flesta nya jobben skapas av företag. Att öppna möjligheten till fler anställningar i växande småföretag är också avgörande för att förbättra integrationen och ge flera av de långtidsarbetslösa ett arbete. Öka satsningen på friskvård och elevhälsa med särskilt fokus på ungas psykiska hälsa.

Våra viktigaste lokala förslag

Hållbar framtid

Mer förnybar energiproduktion till exempelvis en ny solcellspark på Lövstaviken. Undvika exploatering av god åkermark. Fasa ut alla fossila bränslen i kommunens verksamheter till 2030. Endast bruka återvunnen plast i kommunen.

En trygg och gohällig vardag

Stödja Grannsamverkan som kraftfullt minskar brottsligheten, användbart i hela kommunen. Öka de förebyggande insatserna mot droger. Äldre ska erbjudas närlagad mat med en ökad andel närproducerade råvaror. Kraftsamla för psykisk hälsa i hela kommunen.

Ett rikt liv för kropp & själ

Undersöka alternativ placering av ny simhall med 50 meters bassäng. Investera i en fotbollsplan för året runt bruk i norra delen av kommunen. Återinföra kulturpedagoger i skolorna för möjligheten att prova på exempelvis dans, musik och teater.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Sveriges bästa. Vi är ett liberalt, borgerligt parti.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer inte att samverka med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Falkenberg

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Satsa på ökad belysning och fler kameror i offentliga miljöer.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är oerhört viktigt med självförsörjning av livsmedel. Vi värnar om landsbygden och de företag som verkar där.

Kommunen ska ställa krav på solcellsanläggningar vid nya bostadsbyggen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ska visa handlingskraft och ledarskap i det lokala klimatarbetet för att göra det lättare att ställa om till ett hållbart samhälle.

Kommunen ska säga nej till nya vindkraftverk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ska ta vårt ansvar för att fasa ut fossila bränslen och öka produktionen av förnybar energi.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vissa kommunala bolag bör avvecklas såsom exempelvis kommunalt gym.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är svårt att rekrytera vård- och omsorgspersonal då det är för få som är utbildade. Vi är inte redo för en förkortad arbetstid i nuläget.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Viktig för kommunikation och att undvika missförstånd. Viktigt med kvalitet i vård- och omsorgen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Likabehandling

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Falkenbergs val:

 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor