Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Essunga

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet vill att hela kommunen ska leva och känna utveckling. Detta görs bäst när kommen samarbetar med företag och föreningar. I ett samarbete är det viktigt att alla inblandade engagerar sig, men kommunen behöver vara navet i detta samarbete. Det ska finnas bra barnomsorg och skola i hela kommunen. Att vi får igång bygget av en ny skola och förskola i Jonslund är ett viktigt steg.

Våra viktigaste lokala förslag

skola och barnomsorg

Tidiga insatser som börjar i förskolan och har en röd tråd över till grundskolan. Satsningar på elevhälsan som kan stötta elevers lärande och utveckling, men som även kan vara ett stöd till lärarna.

lokaler för skola och barnomsorg

Den stora utmaningen kommande mandatperiod kommer vara renoveringar av våra skollokal. Vi vill att det ska finnas moderna skolor i hela vår kommun som också har en bra utemiljö som stimulerar barns rörelse. Lokalrenoveringar kommer påverka kommens budget mycket och vi måste säkerställa att detta inte påverkar personaltäthet och kvalitén i verksamheterna.

boendemiljön

Kommunen har en vision att öka befolkningen i kommunen. Detta kommer ställa krav på att det ska finnas attraktiva tomter i hela vår kommun. För att människor ska vilja flytta hit så krävs det också hög kvalité i kärnverksamheten och att vi arbetar med vår omgivning såsom cykelvägar mm

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill fortsätta vårt samarbete med M, Kd och Mp. Det har varit ett stark samarbete som fört kommunen framåt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sd

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Essunga

En ny skola ska byggas i Jonslund

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Jonslunds skola och förskola är väl fungerade verksamheter, men i väldigt slitna lokaler. Centerpartiet vill se väl fungerande skola och barnomsorg i hela kommunen och då måste det finnas bra lokaler för verksamheten.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Hur många dagar det ska serveras kött i skolan ser vi som en fråga för verksamheten. Vi tycker det är viktigare för politiken att säkerställa att köttet som serveras är uppfött i Sverige och att öka andelen lokalproducerade råvaror.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Centerpartiet Essunga har hoppat över denna fråga

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Centerpartiet Essunga har hoppat över denna fråga

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I en liten kommun så är närheten mellan politiker och kommuninvånarna en styrka. Detta gör att behovet av folkomröstningar är mindre i en liten kommun.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt att personal kan göra sig förstådd med brukare. Vi tror inte att språktester är rätt verktyg, utan nivån på språkkunskaper är något som anställande chef får avgöra utifrån vilken tjänst det handlar om.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: För att uppnå kommunens vision om 10 000 invånare år 2040 behövs fler bostäder. Kommunen behöver använda sina resurser för att skapa möjligheter att bygga många nya bostäder och inte på att subventionera ett fåtal.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Privata företag inom hemtjänsten kan exempelvis kombinera hemtjänstuppdrag med rut-tjänster, vilket ger ett mervärde för de som brukar hemtjänst.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen behöver säkerställa att det finns tillräckligt stor tillgång till publika laddstolpar. I bästa fall så byggs och drivs stolparna av företag och kommunens roll blir då att underlätta med bygglov mm.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen har idag en väl fungerande integration där många kommer ut i arbete. Att ta emot färre flyktingar kommer göra att kommunen behöver avveckla eller minska på integrationsavdelning och SFI undervisning, vilket kan leda till att vi kommer kunna ta emot få på ett sämre sätt än vi gör idag.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Centerpartiet vill att vi ska ha skolor i Bredöl, Jonslund och Nossebro. Det finns inte elever till ytterligare skolor. En etablering av ytterligare skola kommer leda till att kommunen behöver avveckla skolor utanför Nossebro. Således finns inte utrymme för att starta en friskola i vår kommun enligt oss.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi behöver säkerställa resurser till våra kulturföreningar. Mycket kultur skapas i dessa föreningar och när ideella eldsjälar finns inblandade så blir det väldigt mycket kultur per investerad skattekrona.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Centerpartiets målsättning är att behålla nuvarande skattenivå. Dock kan renoveringarna av våra skolor leda till att skatten behöver höjas framöver.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Essungas val:

 • Renovera kommunens skolor
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor
 • Utöka kommunens service till lokala företag