Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Eskilstuna

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill att hela Eskilstuna ska leva. Det ska vara möjligt att bo, arbeta och driva företag hållbart i hela kommunen och alla ska givetvis känna sig välkomna och inkluderade. Vi vill att våra barn och unga ska ha tillgång till en bra skolgång och en meningsfull fritid fylld av goda förebilder. I vårt Eskilstuna är jämställdheten hög, gemenskapen stark och tryggheten stor.

Våra viktigaste lokala förslag

Alla barn och unga ska få förutsättningar att lyckas

Barn och unga har rätt till trygga och goda uppväxtvillkor. En bra skolgång och meningsfull fritid ger våra barn kompetens och frihet att själva välja väg i livet. Genom tidigt agerande och samordnade insatser riktade mot såväl barnen själva som deras föräldrar kan eventuella svårigheter rättas till innan de växer till problem. Fler unga ska få hjälp i tid.

Hela Eskilstuna ska leva

Oavsett var i vår kommun man bor ska man kunna förverkliga sina drömmar och leva det liv man vill. Därför måste det vara lätt att bygga bostäder överallt. Pålitligt bredband, kollektiva färdmedel och en bredd av olika servicealternativ ska också finnas tillgängligt i hela kommunen. Och det ska vara lika enkelt att driva företag på landsbygden som i tätorten och i logistikparken.

Företagen ska blomstra och det ska finnas jobb åt alla

Vi vill att Eskilstuna ska vara landets bästa kommun att starta och driva företag i, utan onödigt regelkrångel. Det ska även vara enkelt att få ett jobb, både för den som är ny på arbetsmarknaden och för den som har arbetat ett helt liv. Fler anställningsmöjligheter i framför allt växande småföretag är avgörande för att förbättra integrationen och ge flera unga ett arbete.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Eskilstunas bästa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja, vi tänker inte medverka till främlingsfientlighet i svensk politik.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Eskilstuna

Kjula flygplats ska läggas ner

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Eskilstuna flygplats blir sannolikt aldrig en storskalig kommersiell flygplats, men med tanke på det förändrade säkerhetspolitiska läget finns det ingen anledning att just nu fatta ett oåterkalleligt nedläggningsbeslut.

En ny scen ska byggas i Stadsparken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ser gärna fler aktiviteter i stadskärnan, men föredrar en mer mobil scenlösning.

Kommunens gymnasier ska erbjuda fler utbildningar inom bristyrken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Idag står många branscher utan arbetskraft samtidigt som arbetslösheten är hög. Vi vill därför att kopplingen mellan studier och arbetsmarknad blir bättre, oavsett om du läser ett teoretiskt eller praktiskt program. Yrkesprogrammen ska vara av hög kvalitet och utformas tillsammans med företagen.

Personer med hemtjänst ska själva få välja vilken aktör de vill anlita

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Eskilstunas äldreomsorg ska hålla hög kvalitet och alla ska kunna välja och påverka sin omsorg. Det är viktigt att våra äldre känner trygghet i sin tillvaro och får den vård och omsorg de behöver och har rätt till, oavsett om det är hemma med hemtjänst, på trygghetsboende eller på vård- och omsorgsboende och oavsett aktör.

Inga fler kommunala hyreslägenheter ska få säljas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi bör alltid vara aktsamma vid försäljning av kommunala hyreslägenheter, men det finns ingen anledning att helt sätta stopp för dessa.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunala bolag bör inte konkurrera med det privata näringslivet, men vi ser ingen anledning till avveckling av fungerande befintliga verksamheter.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vårdanställda drar ett oerhört tungt lass på frontlinjen, men det är viktigare med en hållbar arbetsmiljö än förkortad arbetstid. Vi vill till exempel ha max 25 medarbetare per chef inom äldreomsorgen så att alla har tillgång till stöd från närvarande chefer. Digitalisering och välfärdsteknik har också stor potential att skapa både en bättre vård och omsorg för patienten och avlasta de anställda.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Nödvändiga kunskaper i svenska språket är viktigt för att vården ska ske på ett tryggt och säkert sätt. Samtidigt är äldreomsorgen en viktig väg in på arbetsmarknaden för många utrikes födda, inte minst kvinnor, så språkkravet bör i första hand gälla den personal som arbetar nära de äldre för att inte hindra nyrekryteringen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi vill ha fler laddstolpar i kommunen, men de bör i första hand sättas upp av det privata näringslivet. Däremot ska kommunen se till att det finns infrastruktur för det.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Nej, ansvaret för att ta emot nyanlända flyktingar bör fördelas solidariskt. Däremot är det viktigt att fördelningen vilar på korrekta och rättvisa grunder.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Fördelningen i sig är oviktig, vi ska ställa synnerligen höga och tydliga krav på alla skolhuvudmän och våra gemensamma skattepengar ska gå till seriösa och långsiktiga aktörer som bedriver utbildning utifrån skolans kunskaps- och demokratiuppdrag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi ser ingen resursökning men gärna en omfördelning, där kulturutbudet i skolan utökas, i synnerhet på landsbygdsskolorna, och att satsningar sker på ungdomskultur och ungdomars eget skapande samt att kulturutbudet för äldre breddas.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Eskilstuna ligger idag på en låg nivå i förhållande till många andra kommuner och vi bör arbeta för att bibehålla denna.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Eskilstunas val:

 • Avsätta mer resurser till avhopparverksamhet
 • Ge ökade resurser till skolorna i utsatta områden
 • Skola, polis och kommun ska rikta insatser mot unga som riskerar att bli kriminella

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Eskilstunas val:

 • Anställa fler speciallärare i kommunens skolor
 • Främja bredbandsutbyggnad på landsbygden
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare ska möta