Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Enköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är Enköpings röst för hela kommunen. Man ska kunna bygga och bo där man vill och kan, leva och utvecklas i alla delar. I staden, kransorterna, byarna och på landsbygden - Hela livet! Vi är ett parti som med landsbygdsfokus tar ett långsiktigt ekonomiskt ansvar och vi tror på en politik som hänger samman. Som får människor att höra samman - Hela Enköping behövs!

Våra viktigaste lokala förslag

Hela Enköpings kommun ska utvecklas!

Oavsett var i kommunen man bor ska man kunna förverkliga sina drömmar & leva det liv man vill. Fler behöver tillgång till bredband, vi behöver bättre belysning & snöröjning på våra små vägar, det ska vara lättare att bygga bostäder, också i strandnära lägen. De gröna näringarna i vår kommun spelar en viktig roll i den gröna omställningen & för en ökad livsmedelsproduktion, och en bättre beredskap.

Fler jobb genom att satsa på våra småföretagare!

De allra flesta nya jobben skapas av företag, särskilt småföretagen. För att fler ska få chansen att försörja sig som företagare måste företagsklimatet förbättras, inte minst regelkrånglet minska. Att öppna möjligheten till fler anställningar i växande småföretag är också avgörande för att förbättra integrationen och ge flera av de många som är långtidsarbetslösa ett arbete.

En skola där varje elev får förutsättningar att lyckas

Alla barn har rätt att få en bra utbildning, oavsett var i landet eller kommunen man bor, med elevernas trygghet och kunskapsutveckling i fokus. Vi vill utveckla elevhälsan och samarbetet med BUP och att samverkan mellan skola och socialtjänst utvecklas. Fler unga ska få hjälp i tid.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Enköpings bästa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Nystart Enköping

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Enköping

Kommunen ska sälja Pepparrotsbadet till en privat aktör

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Fler gator i centrala Enköping ska bli bilfria

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett nytt hotell ska byggas på gamla stadshotellets tomt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Enköpings centrum behöver utvecklas från småstad till medelstor stad. Det innebär att vi måste våga förtäta och bygga mycket högre inne i centrum än vad politikerna vågar göra idag. Ett hotell som ett nytt landmärke, gärna byggt i trä, är bra för hela Enköping.

Konstföreningen ska få vara kvar i gamla tingshuset

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Centerpartiet står fortsatt bakom att behålla kulturfastigheterna i kyrkbacken i kommunal ägo. Det innebär också att ingen verksamhet som finns där idag är planerad att flytta. Vi ser stor kulturell nytta av att konsthallen finns kvar i gamla tingshuset, men att man också genomför utställningar i nya kulturhus Joar.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunen kan och bör inte driva all sin verksamhet i egen kommunal regi, vi ser fördelar med att privata aktörer kompletterar kommunen på dessa områden.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunen kan jobba mycket mera med att tillgängliggöra centrala parkeringsplatser och andra ytor där exempelvis Ena Energi eller andra företag kan erbjuda publika laddstationer. Samhällsplaneringen behöver innehålla planer för laddinfrastruktur och solceller.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Enköpings val:

 • Förbättra kommunens service gentemot företag
 • Planera för fler bostäder i centrala Enköping
 • Öppna mötesplatser för föreningar i hela kommunen