Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Emmaboda

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet i Emmaboda kommun vill fortsätta på den inslagna vägen, där vi bland annat har ordning på ekonomin - så vi kan bedriva välfärd över tid, där vi tar företagsfrågorna på allvar, där vi tar tag i gamla surdegar (ex. stationsområdet) så att kommunen kan utvecklas, där vi fortsätter planera långsiktigt för fler bostäder, vi fortsätter den kommunala omställning till fossilfritt, mm.

Våra viktigaste lokala förslag

Utökad kollektivtrafik

Vi vill få till fler och tätare avgångar, med företrädelsevis tåg, till våra tre residensstäder Kalmar, Karlskrona och Växjö. Närtrafiken behöver utvecklas, för att täcka upp bristen på kollektivtrafik (buss).

Fortsätta förbättra grundskolan

Vi ser behovet av att öka insatserna i tidig skolålder. Missad kunskap är svår och dyr att ta igen. Skolorna behöver förutsättningar för att elever ska kunna gå ut från högstadiet med gymnasiebehörighet. Här kan det finnas behov av att testa nya och beprövade metoder, exempelvis vissa dagars praktik per vecka i högstadiet och lärlingsprogram på gymnasiet.

Utveckla kommunen

Vi vill satsa mer på nya detaljplaner och byggbara tomter (ex. stationsområdet, Verdaområdet, Mjusjön, Törn, mfl.) för att kommunen ska kunna växa. Fler invånare och fler företag är avgörande för kommunens framtid. Vi vill också satsa på: Utökat samarbete med grannkommunerna, ny sporthall i Emmaboda, utveckling av Flygbanan, renovering av simhallen, bättre företagsklimat, mm.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vårt mål är att kunna fortsätta i det samarbete vi har idag. Ett samarbete som fungerar bra och som är bra för Emmaboda.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Emmaboda

Kommunen ska sätta upp fler övervakningskameror

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: På vissa platser skulle vi vilja ha mer övervakning, ex vid järnvägsstationen.

En handläggare ska stötta invandrare som vill återvända till ursprungslandet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är inte en kommunal uppgift att hjälpa människor att flytta från kommunen.

Äldreboenden och hemtjänst ska drivas i kommunal regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi säger inte nej till privata alternativ. Men vi vill inte sälja någon befintlig verksamhet.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunen ska konkurrera så lite som möjligt med näringslivet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Elevernas valfrihet går före.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I dagsläget omöjligt att finansiera.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ett dyrt sätt att göra en opinionsundersökning. Bör bara användas vid väldigt stora frågor, eller frågor av väldigt hög principiell art.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi behöver försäkra oss om att medarbetarna och brukarna kan kommunicera på ett säkert sätt. Men inte givet att ett test är bästa sättet att göra det på.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har redan väldigt många lägenheter med låg hyra.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunen ska underlätta för, och hjälpa, näringslivet att bygga ut laddstolpar. Kommunen behöver kanske också drifta en del laddstolpar i småorterna i början (men även vi ska naturligtvis ta betalt, precis som näringslivet).

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi tar nästan inte emot några idag.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Vi behöver lägga mer fokus på kultur till barn och äldre. Mindre på kultur till de i arbetsför ålder (där kan kulturen till större del självfinansieras).

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Emmabodas val:

 • Göra insatser för att höja studieresultaten i årskurs 9
 • Planlägg tomter för bostäder och företag
 • Rusta upp kommunens äldreboenden