Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Ekerö

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett grönt, liberalt parti som vill skapa lika villkor för alla människor i hela landet, oavsett var du bor. En röst på oss är en röst för klimatets bästa - för minskade utsläpp, grön omställning. För ökad jämställdhet och en trygg sjukvård. Vår politik får fler i arbete. Vi försvarar den liberala demokratin och humanistiska värderingar mot främlingsfientlighet och rasism.

Våra viktigaste lokala förslag

Varje barn ska få lyckas i våra skolor

Vi utgår alltid från barnens bästa och vill fortsätta utveckla våra skolor och förskolor så att alla barn får förutsättningar att lyckas och må bra. Vi ska stötta barn i behov av stöd och utmana barn som behöver det. Vi behöver stärka personalens NPF-kompetens, ytterligare stärka arbetet mot elevfrånvaro, servera bra mat, och rusta upp lokaler och skolgårdar. För barnens bästa.

Klimatneutral kommun till 2040

Klimatet är en av vår tids största utmaningar och vi i vår kommun ska ta vårt ansvar. Med gemensamma krafter och ett starkt politiskt ledarskap kan Mälaröarna vara klimatneutrala till år 2040. Det finns så mycket vi kan göra. Energieffektivisera, minska matsvinnet, bygga ut laddinfrastrukturen, sätta solceller på kommunens tak och främja träbyggande. Vi ska hejda klimatpåverkan, inte utvecklingen.

Vi ska ha Sveriges bästa småföretagarklimat

Det är i små och växande företag som jobben skapas och mer än 6000 arbetstillfällen skapas av kommunens företag. Vi måste förenkla regelverk och dialogen med kommunen för dessa företag. Vi ska skapa enklare kontaktingång för företagare till kommunen, effektiv och tydlig handläggning av ärenden. Vi ska dela upp upphandlingar så att mindre, lokala aktörer kan lämna anbud. För småföretagarnas bästa.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Lokalt är vi för att Bromma flygplats blir kvar vilket inte partiet helt står bakom vare sig på riksnivå eller regionnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken, för Sveriges bästa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Centerpartiet kommer inte medverka till att låta SD eller V styra i vår kommun.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Ekerö

Munsö skola ska bli en låg- och mellanstadieskola igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi i Centerpartiet tycker att det är mycket viktigt att man kan leva och verka i alla delar av vår kommun. Samtidigt är vi mycket måna om att alla våra barn får en kvalitativ skolgång och ges förutsättningar att lyckas i skolan. När elevunderlaget till en skola är alltför lågt riskeras kvaliteten. Vi ska arbeta för fortsatt stärkt elevunderlag så att Munsö skola kan bli en F-6-skola igen.

Kommunen ska uppföra ett allaktivitetshus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ett allaktivitetshus blir ett centralt placerat hus som gör att de som bor i våra ytterområden får långt att åka. Det skall finnas lokaler i alla kommundelar för olika aktiviteter. Däremot behöver vårt kulturhus genomgå en reformering som kan locka till fler aktiviteter.

Kommunen ska underlätta för bostadsbyggande i strandnära lägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi i Centerpartiet anser att det går att hitta en jättebra balans mellan att få bygga vattennära å ena sidan, och djurliv och allemansrätten å andra sidan. Det är inte svart eller vitt.

Kommunen ska inte sälja mark till friskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det fria skolvalet tycker vi i Centerpartiet är viktigt att värna. Däremot försvårar många friskolor planeringen och flexibiliteten för kommunala skolor. Därför tycker vi att det med de beslut som finns nu är lagom många friskolor i kommunen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi förstår tanken men det kan bli kostsamt för kommunen. Däremot kan man se över arbetsmetoder och scheman då arbetet inom äldreomsorgen är tungt, såväl fysiskt som psykiskt.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Att värna demokratin, att ha öppenhet och bra dialog mellan medborgare och politiker tycker vi är otroligt viktigt. Det är avgörande att medborgarna har tillit till politikerna, och att medborgarna känner sig lyssnade på. Det finns många sätt att göra det och kommunala folkomröstningar är sällan det mest lämpliga sättet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: En fråga där svaret inte är svart eller vitt. Anställda som träffar, umgås och hjälper brukaren måste kunna ha en dialog där båda förstår varandra. Finns det anställda som har andra typer av uppgifter är situationen en annan.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ja, även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det behövs billigare/enklare bostäder så alla kan ha råd med en bostad. Att kommunen skulle finansiera detta ser vi inte som en lösning. Däremot kan vi uppmuntra vårt kommunala bostadsbolag att bygga enklare/billigare lägenheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Absolut. Viktigt med det fria valet, men med stor uppsynsplikt för kommunen så kvalitet hålls på hög nivå.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Givetvis ska vår kommun kunna stå rakryggat och säga att vi tar vårt ansvar. Precis som alla andra kommuner i Sverige. För oss i Centerpartiet är det helt rimligt att fördelningen görs proportionellt över alla kommuner när behovet finns.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det fria skolvalet tycker vi i Centerpartiet är väldigt centralt. Däremot försvårar många friskolor planeringen och flexibiliteten för kommunala skolor. Därför tycker vi att det, med de beslut som finns nu, är lagom många friskolor i kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi har en bra struktur för vårt arbete inom kultur. Just nu pågår en översyn av några viktiga frågor som inom några år blir ett lyft for kommunen. Så svaret blir att vi kan lägga lite mer pengar på kultur.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Att kommunen har en sund ekonomi i balans är oerhört viktigt. Lika viktigt är det att inte ta ut mer skatt än nödvändigt av invånarna. Vi ser framåt högre kostnader och en demografiskt åldrande befolkning. Vi i Centerpartiet gör därför bedömningen att vår nuvarande skattesats är en rimlig nivå framåt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Ekerös val:

 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Ge mer resurser till elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa
 • Ordna fler lokaler åt föreningar