Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Eda

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi tror på människors förmåga att själva bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Edaborna behöver få mer att säga till om i sin vardag. Centerpartiet kommer inom alla områden och på̊ alla nivåer, att verka för decentralisering av beslut, så att människor kan ta makten över sina liv. Decentralisering handlar om att flytta makten närmare människors vardag.

Våra viktigaste lokala förslag

Förnybar energi.

För Centerpartiet är en av de viktigaste frågorna att kunna ställa om till förnybar energi. För Edas del betyder det i första hand utveckling av sol- och vindkraftslösningar. Att följa intentionerna i kommunens vindbruksplan är en början. För att möta behovet av fossilfria alternativ behöver vi snarast skapa en laddinfrastruktur för elbilar som täcker in hela kommunen.

Fullfölja planerade och påbörjade byggprojekt inom vård och skola.

Vi har ett stort behov av att utveckla demensvården, för att kunna ge en bra vård behöver vi fullfölja byggnationen av de planerade demensplatserna. En kvalitativt bra vård kan vi ge om kompetensen finns samlade i gemensamma lokaler. Den planerade utbyggnaden av bland annat Gunnarsbyskolans kök och matsal får för elevernas skull inte fördröjas.

Ökad självförsörjningsgrad och mer närproducerad och klimatsmart mat.

Inom de kommunala verksamheterna vill vi öka andelen närproducerad och klimatsmart mat. Vi vill även engagera fler människor genom att avsätta mark för kolonilotter samt initiera utbildningar för självhushåll och odling.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet tillsammans med goda samarbetspartners.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna Sjukvårdspartiet i Eda

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Eda

Kommunen ska säga ja till vindkraft på Björnetjärnsberget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I kommunens vindbruksplan är Björntjärnsberget utpekat som ett möjligt område. Vindkraft är ett bra energislag.

Demensvården ska centraliseras till Charlottenberg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: För att kunna upprätthålla den goda vården och ha nog med kompetent personal behöver demensvården bedrivas på ett ställe i kommunen.

Högstadiet ska centraliseras till Gunnarbyskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Nyckeln till framgång är tillräckligt med personal i skolan. Vi verkar fortsatt för att behålla nuvarande skolstruktur om rätt förutsättningar finns.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ska äta kött med god svensk kvalité, gärna närproducerat.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ja och nej, det beror lite på under vilka förutsättningar verksamheterna bedrivs och vad kostnaderna blir för kommuninvånarna.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi behöver förbättra arbetsmiljön ja, men inte genom att förkorta arbetstiden.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt att kunna kommunicera med vårdtagarna.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Alla skolor ska bidra.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Svårt, eftersom vi nästan bara har allmännytta, som inte bör gå med förlust.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är inte vem som driver verksamheten som har betydelse, utan hur den drivs.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen måste driva på så att utbyggnaden av laddinfrastrukturen snabbas på.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Har svårt att se utrymmet för fler skolenheter.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Önskar vi kunde lägga mera.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Ser ingen möjlighet att minska kommunalskatten i dagsläget.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Edas val:

 • Höja bidragen till föreningar
 • Utöka vidareutbildningen av äldreomsorgspersonal
 • Öka användningen av solenergi och vindkraft