Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Degerfors

Varför ska väljarna rösta på er?

Ett parti som lyssnar på sina väljare i både smått och stort

Våra viktigaste lokala förslag

UTVECKLA DET BÄSTA I HELA DEGERFORS KOMMUN

Tillgången på bredband behöver byggas ut och säkerställas. Belysningen utefter våra vägar på landsbygden ska vara kvar och underhållas, vårt finmaskiga vägnät behöver förbättras. De gröna näringarna och livsmedelsproduktionen är en förutsättning. Att kommunen gör mindre upphandlingar så att lokala företag kan vara med i processen. Genom att stötta småföretagen så utvecklar vi hela kommunen.

SKOLA OCH VÅRD

Elevhälsan, familjecentralen och BUP ska vara en förutsättning genom hjälp och stöd, för att ge en bra start i livet. Ett stärkt samarbete mellan socialen och skolan kan även verka förebyggande vad det gäller ”våld i nära relationer ”. Den ” NÄRA VÅRD” ska finnas i Degerfors allt ska inte vara centraliserat till Örebro. Som till exempel har gjorts med BB i Karlskoga.

EN BRA MILJÖ INOM OMSORGEN FÖR BÅDE BRUKARE OCH ANSTÄLLDA

Trygghetsfrågan för dem som behöver hjälp är en naturlig rättighet. Hjälpen ska var utformad efter behovet. Skapa äldreboende/trygghetsboende så att äldre ska ha möjlighet att bo kvar i området där de har levt om de så önskar. Boendemöjlighet bör skapas i både Svartå och Åtorp. Personalens arbetssituation ska ses över så att de delade turerna i största möjliga mån minimeras.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi stöder i stort partiets synpunkter

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett tydligt styre som inte är beroende av en enda röst i alla sammanhang

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi är beredda på att diskutera den frågan när vi får se valresultatet

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Degerfors

Anpassa upphandlingar av varor och tjänster så att lokala företag kan delta

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi värnar om de lokala företagarnas överlevnad ännu mer nu! med anledning av hur världen ser ut och det är ett miljöperspektiv också då transporterna blir kortare.

Digitaliseringen av äldreomsorgen ska öka

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Bra förslag om man kan säkra tryggheten för brukaren och deras anhöriga. tex. att nattpersonal inte behöver komma in nattetid och att brukaren då vaknar och sedan har svårt att somna. Men den mänskliga kontakten är viktig att den är kvar samt mindre antal ansikten under veckan, när många besök behövs, så man hinner känna igen varandra.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi har bra skolmat i våra skolor med valmöjlighet redan i dag, så 2 köttfria dagar ser jag onödigt, funderar på om det isf ska vara 2 dagar utan vegetarisk kost?

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Arbetssituationen inom vården bör ses över så att det blir ett mer attraktivt jobb, om det är 6 timmars arbetsdag eller att se över delade turer, det behöver ses över. För vi klarar oss inte utan den duktiga personal som jobbar inom vården

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Bli medlem eller gå och rösta, är ett bra början för att få sin synpunkt igenom. Det är också bra att möjligheten med folkomröstning, men påverka och prata med oss politiker är också bra.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det är viktigt att all personal förstår och kan förmedla den information de får. Detta med tanke på att brukarna de ska hjälpa inte hör så bra och kan ha svårt att förstå. Så språkkunskap är viktig.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Har friskola sökande elever från olika länder så ska de ha samma möjligheter som andra elever att söka.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig kommunen ska ha samma utgångspunkt för hyran som i kommunens bostadsbestånd i övrigt .

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Ett bra förslag, bra med valmöjlighet

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det bör delas på flera aktörer

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig kommun ska inte kunna välja att inte ta emot nyanlända, alla kommuner bör få samma andel i förhållande till hur stor kommunen är.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig idag finns inga privata företag inom skolan

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Den % av investeringskostnaden bör vara oförändrad

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig idag är skatten en av de högsta i landet och vi anser att det bör jobbas nedåt

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Degerforss val:

 • Avsätta mer resurser till barn som behöver särskilt stöd
 • Bygga äldreboenden i alla kommundelar
 • Säkerställa bredbandsutbyggnad i hela kommunen

Så svarar C: Extra viktig Det finns många områden som är viktiga så det är svårt att prioritera, att området inom vården, de delade turerna bör ses över! att kostnadsfria trygghetslarm inom våren! att belysning för bättre trygghet i hela kommunen är viktigt! att de kommunala verksamheterna bör vara det som styr! så samtliga punkterna är viktiga