Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Burlöv

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet vill ta ansvar och forma en levande kommun där du har bra möjligheter att bo, leva, arbeta och studera. Vi vill öka din valfrihet och arbeta för livskvalitet och trygghet i hela kommunen. Vi ska värna om miljön och göra det lättare att leva klimatsmart i vår kommun. Vi vill satsa på att ge alla barn en förskola och grundskola som möter deras behov och rustar dem väl för livet.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygg och säker vård i hela kommunen

Ökad kompetens inom vård och omsorg genom att alla som arbetar med omvårdnad ska ha den utbildning som behövs för god och säker vård. En vårdcentral i Åkarp ger närmare vård och ökad valfrihet i kommunen.

Satsning på grundskolan med ökad elevpeng

Utökade resurser inom skolan så att våra elever lämnar nian med bättre betyg. Valfrihet inom barnomsorg och skola, etablering av en friskola, exv Internationella Engelska Skolan, i kommunen.

Lättare för kommuninvånare att leva klimatsmart.

Det ska vara attraktivt att åka tåg och vi ser fram emot att fyrspåret i Burlöv innebär minskat buller. Vi satsat på förnyelsebar energi. Kommunen ska ge bra information om hur man skaffar solceller och bygga ut infrastruktur med laddstolpar. Rusta upp cykelvägar. Underlätta för kommuninvånarna att minska plastavfallet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill i första hand styra Burlövs kommun tillsammans med Alliansen, dvs M och L.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi vill inte styra tillsammans med SD eller V.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Burlöv

Kommunen ska motverka etableringar av friskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Tvärtom, det är vitaliserande med en mångfald av skolformer som ger valmöjlighet för familjer att välja. Självklart ska det vara kvalitetskrav på varje skola och dessa ska följas upp och åtgärdas om det brister. Likvärdig, men inte lika, skola för alla barn är målet.

Äldre ska själva få välja vem som ska sköta hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Hela livet får vi göra val. Att den möjligheten ska tas bort då vi får ett behov av hemtjänster är absurt

Kommunen bör verka för att en vårdcentral öppnas i Åkarp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Nära vård är viktigt och vi bedömer att det finns ett underlag för en vårdentral i Åkarp.

Burlövsbostäder ska inte säljas ut utan fortsätta ägas av kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Delar av Burlövs Bostäder kan säljas, exempelvis för att omvandlas till bostadsrätter.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Fel om kommunen konkurrerar med privata aktörer på ojämlika villkor.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Konstigt förhållningssätt att vara politisk och dömande í kostval. Menyerna ska vara baserade på Livsmedelsverkets rekommendationer och ge en allsidig kost. Gärna vegetariskt men inte obligatoriskt.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Arbetet bör vara utformat så att man orkar och kan arbeta 8 timmar per dag. Lönen ska vara vettig.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Stor risk för populistiska och ej ekonomiskt förenliga beslut.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: På något sätt ska språkkunskaper verifieras. Det kan handla om utveckling genom att lägre kunskaper godtas för att sedan klara större språkkrav.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Hyresmarknaden ska vara mer marknadsanpassad än idag, vilket skulle ge tillgång till både lägre och högre hyror.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi tar inte emot många flyktingar idag. Framöver kan alla kommuner behöva ta sin del av ansvaret när flyktingströmmar ökar p g a klimatförändringar eller krig och svält.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Vi har bara kommunal grundskola och de som önskar gå i någon friskola får söka sig till andra kommuner. Vi vill erbjuda en privat friskola inom kommunen. Vi har sedan lång tid mycket positiva erfarenheter av flera privata förskolor i kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi gör flera bra saker på det kulturella området, exv genom "Kulturgarantin" som ger barn en garanterad tillgång till kulturella upplevelser under uppväxtåren i förskola och skola. Kulturgarantin kan byggas ut.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi är en kommun med god ekonomi vilket motiverar att inte höja skatten. samtidigt har vi behov av att lyfta kommunal service, skolresultat och kvalitet inom äldreomsorg för att ta några exempel. Med effektiviseringar kan dessa förbättringar genomföras utan skattehöjningar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Burlövs val:

 • Bygga en ny skola i Åkarp
 • Förbättra arbetsmiljön i äldreomsorgen
 • Höja skolpengen i Burlövs kommun