Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Botkyrka

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett grönt, liberalt parti som vill skapa lika villkor för alla människor i hela kommunen. En röst på Centerpartiet är en röst för klimatets bästa - för minskade utsläpp, grön omställning. För ökad jämställdhet och en trygg sjukvård. Vår politik får fler i jobb. Vi försvarar den liberala demokratin och humanistiska värderingar mot främlingsfientlighet och rasism.

Våra viktigaste lokala förslag

Fler jobb genom att satsa på våra småföretagare!

De allra flesta nya jobben skapas av företag, särskilt småföretagen. För att fler ska få chansen att försörja sig som företagare måste företagsklimatet förbättras, inte minst regelkrånglet minska. Att öppna möjligheten till fler anställningar i växande småföretag är också avgörande för att förbättra integrationen och ge långtidsarbetslösa ett arbete.

Ordning och reda i Botkyrka

Vi fokuserar på ordning och reda i kommunen. Som del i den styrande majoriteten har vi bland annat infört visselblåsartjänster och sett till att verksamheter som inte genomförs på ett tryggt och säkert sätt avslutas. Vi kommer att fortsätta ställa tydliga krav på att verksamheter ska ge god kvalitet oavsett kommunal eller privat regi. Vi har nolltolerans mot all form av korruption.

Lätt att göra rätt

Det ska vara lätt för medborgare att leva klimatsmart och göra rätt val för miljön. Vi ser positivt på återanvändning av material och varor och vill att bland annat bygga fler gröna parkeringar, laddstolpar, solceller och satsa på närodlade livsmedel. Nya bostäder och anläggningar ska byggas med hållbarhet och miljötänk i fokus.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte på riksnivå men vi vill behålla BUP Hallunda som Centern i Regionen vill lägga ner.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser gärna en fortsättning på nuvarande majoritet men är öppna för samarbete med alla utom Sverigedemokraterna

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Botkyrka

Det ska krävas ett polistillstånd för att tigga

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ett mycket ineffektivt sätt att utnyttja de polisresurserna som vi har. Satsa dessa resurser på större problem.

Tullinge ska bilda en egen kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Frågan har redan behandlats och fått avslag. I övrigt ställer vi oss neutrala i frågan.

Kommunen ska erbjuda en nattöppen förskola

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har inget emot nattöppna förskolor men det har varitlg efterfråga i Botkyrka och därför en dyr lösning

Fler naturreservat ska bildas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det är mycket viktigt att vi bevarar tätortsnära grönområden och att landsbygden inte växer igen och marker slutar brukas. Vi vill dock så långt som möjligt att naturvård ska bygga på frivilliga åtaganden och inte på att vi som kommun tar över privatägd mark.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det är viktigt att satsa på att personalen inom äldreomsorgen har kunskap och kompetens om geriatriska utmaningar. Istället för att korta arbetstiden vill vi att man på arbetstid ska kunna vidareutbildas och ges tillfälle att utveckla verksamheten.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt att våra äldre och sjuka kan göra sig förstådda. Genom att det finns ett gemensamt språk kan personalen inom hemtjänst och äldreomsorg ävem se till de kognitiva behoven hos de äldre, något som är viktigt för t.e.x olika demenssjukdomar.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi måste bygga ut tillgången till laddstolpar då antalet elbilar växer. Dock ska inte hela ansvaret ligga på kommunen utan man bör ha ett samspel med privata aktörer

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Botkyrka har historiskt tagit ett stort ansvar för flyktingar. Vi ska fortsätta ta vår del av ansvaret. Vill att staten ger människor bättre förutsättningar att bli en del av det svenska samhället genom snabbare asylansökningar så att integrationen kan påbörjas snabbare genom språkundervisning och samhällsintroduktion.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det finns idag enligt lag redan stora möjligheter till kommunala folkomröstningar vilket vi tycker är bra. Men det finns också andra sätt att påverka kommunens utveckling som bör användas i första hand.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ser att skolan ska vara en trygg plats för alla. Att skolan då tvingar unga flickor att ta av slöjan kan öka klyftan mellan skola och familj och skapa motsättningar som inte gynnar flickorna. Vi vill istället arbeta tillsammans med famlijerna för att få till en mer jämställd syn på flickors rättigheter.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Det är inte driftsformen i sig som är avgörande utan att undervisningen och arbetsmiljön är bra och att eleverna är trygga. Vi är därför öppna för fler privata skolor för att bredda valmöjligheterna för Botkyrkas barn och unga. Vi vill att uppföljning av skolresultat och hur skolplanen efterlevs blir bättre för både privata och kommunala skolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Du måste fritt få skapa och ta del av tankar om livet och samhället vi lever i. Kulturen har en viktig del i detta. Därför måste kulturen få vara fri. Det är viktigt för demokratin. Det är viktigt att det finns lokaler för kultur, till exempel samlingslokaler och biografer, även på mindre orter. Då kan fler ta del av kulturen. Med digital teknik kan man också få uppleva kultur, som kan kom

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det finns inget självändamål med den höga kommunalskatten vi har idag och vi anser att det generella skattetrycket ska sänkas.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Botkyrkas val:

 • Arbeta mer med fältassistenter för att nå ut till unga
 • Ge mer resurser till skolorna i utsatta områden
 • Genomföra jobbsatsningar i utsatta områden

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Botkyrkas val:

 • Förbättra kommunens service till företag
 • Ge mer resurser till elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa
 • Öka andelen vuxna i kommunens skolor

Så svarar C: Extra viktig BUP Hallunda måste få finnas kvar. Närhet till vård är A och O