Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Bollnäs

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett grönt, liberalt parti som vill skapa lika villkor för alla människor i hela landet, på landsbygden i städer. En röst på Centerpartiet är en röst för klimatets bästa, för minskade utsläpp, grön omställning. För ökad jämställdhet och en trygg sjukvård. Vår politik får fler i jobb sänker skatter. Vi försvarar den liberala demokratin och de humanistiska värderingarna.

Våra viktigaste lokala förslag

Arbetsvilkor omsorgspersonal

Vi vill stärka inflytande och höja löner för älderomsorgen för att behålla och kunna rekrytera den viktiga personalen.

Minska användningen av fosil energi i kommunen.

Skapa fler laddstationer och möjlighet för att tanka biogas. Vi vill vill gärna se mer vinkraft i kommunen på lämpliga ställen. Solceller på kommunens fastigheter. Upphandling med krav på svensk/närproducerat.

Företagande och jobb

Tre av fyra jobb skapas i små företag.Lokala upphandlingar så långt det är möjligt. Koppla utbildningen mot arbetsmarknadens behov som ger arbete.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vist kan det finnas nyanser av vad vi tycker i vissa frågor som inte stämmer överens med riks.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Sveriges bästa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Bollnäs

Fler övervakningskameror ska sättas upp i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Eftersom brottskarriärer i de allra flesta fall inte inleds med grova brott, kan nolltolerans även mot småbrottslighet på längre sikt stoppa och backa utvecklingen. Vi vill därför ha nolltolerans även mot småbrott som snatteri och skadegörelse. Att säkerställa en lokalt förankrad polis med fler och synliga poliser och med mer resurser är en absolut förutsättning för att genomföra detta.

Kommunen ska säga ja till mer vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen behöver ta fram en plan på var och hur mycket vi ska tillåta utbyggningen av vindkraftverk. Det gör att man kan snabba upp processen och säga ja eller nej fortare till intressenter som vill bygga. Kommunens policy för bygdepeng från 2012 måste uppdateras, för att möjliggöra att föreningslivet i hela kommunen kan ta del av bygdepengen från vindkraften.

Kommunen ska ställa krav på närodlat i sina upphandlingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Mat ska produceras med hänsyn både till miljön och till människors och djurs hälsa. Genom att äta mer närodlad mat kan vi minska miljöpåverkan och samtidigt ta ansvar för djurens hälsa, samtidigt som vi stöttar de lokala matproducenterna vi har i vår närhet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Skolmaten ska vara av hög kvalité och det ska finnas olika saker att välja på. Ett alternativ får gärna vara vegetariskt. Det viktiga är att eleverna hittar något de tycker om så att de orkar med skolan hela dagen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska inte konkurera med privata aktörer.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det finns inte resurser både i pengar och pesonal för att genomföra ett sådant förslag i dag.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunikationen mellan brukare och personalen är viktig för att alla ska känna sig trygga. Centerpartiet har förtroende för de som anställer personal att de gör det med brukarnas bästa i åtanke.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I valet till grundskolan är det främst elever till socioekonomiskt starka föräldrar som väljer aktivt. Vi vill att alla ska känna att de har den informationen de behöver för att välja skola och att val av skola görs mer tillgängligt för alla. Vi vill därför införa ett aktivt och obligatoriskt skolval och att kösystemet reformeras.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Människor runt om i vår kommun behöver få mer att säga till om i sin vardag. Vi vill att du ska kunna välja den hemtjänst som passar dig bäst. För oss spelar driftformen mindre roll. Det viktigaste är att det är bra hemtjänster och äldreboenden.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska ansvara för att ha laddning till bilar i egen verksamhet och underlätta för privata aktörer , ex. Genom markupplåtelse att kunna sätta upp laddpunkter i kommersiellt syfte.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi vill att du ska ha mer att säga till om i din vardag. Vi vill att du ska kunna välja det som passar dig bäst. Därför spelar det ingen roll för oss om skolan drivs av ett företag eller av kommunen. Det viktigaste är att den är bra.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det är en viktig uppgift att se till att alla människor, oavsett var man bor, vilken bakgrund man har, eller om man har någon funktionsnedsättning, får ta del av kultur och vara med och skapa. Kommunen har ett rikt kulturliv främst genom föreningar och privata aktörer. sammarbetet med dem bör utvecklas bättre.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi vill att det generella skattetrycket sänks, så att fler får mer kvar i plånboken.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Bollnäss val:

 • Höja lönerna för personal i kommunal äldreomsorg
 • Lägga mer resurser på elevhälsan i kommunens skolor
 • Öka stödet till föreningslivet