Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Bjuv

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett grönt, liberalt parti som vill skapa lika villkor för alla människor i hela landet, på landsbygden i städer och i förorter. En röst på Centerpartiet är en röst för klimatets bästa - för minskade utsläpp, grön omställning. För ökad jämställdhet och en trygg sjukvård. Vår politik får fler i jobb sänker skatter. Vi försvarar den liberala demokratin och humanistiska värderingar

Våra viktigaste lokala förslag

Gemensam högstadieskola för kommunen

Centern i Bjuvs kommun kommer att arbeta för att vi i stället för att renovera våra tre högstadieskolor, en i varje kommundel, investerar i en ny toppmodern högstadieskola gemensam för kommunen. Centern anser att detta kommer att ge kommunen större möjligheter att anställa behöriga lärare med stor undervisningsvana i samtliga ämnen.

Äga eller hyra?

Centern i Bjuv anser att kommunen huvudsakligen själv skall uppföra och äga kommunala byggnader och verksamhetslokaler. Vi anser att det är dålig ekonomi att först låta en extern aktör bygga och därefter via långa indexreglerade kontrakt på 25-30 år hyra byggnaderna. Efter hyrestidens utgång äger man ingenting.

Livsmedelsinköp

Centern i Bjuv anser att kommunens inköp av svenskproducerade livsmedel skall öka från dagens 48% till 67% på fyra års sikt. Bjuvs kommun är en av de kommuner i Skåne som sysselsättningsmässigt är mest beroende av olika former av livsmedelsverksamhet. Detta skulle visa kommunens företagare att kommunen står bakom de satsningar de nu gör.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Sveriges bästa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Centerpartiet kommer inte att ge SD makt över hur Sverige ska styras.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Bjuv

Läxor i kommunens grundskolor ska avskaffas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska äga fastigheter i stället för att hyra dem

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är billigare för kommunen i längden att äga sina lokaler.

Bjuvs kommun ska fortsätta samarbetet i Söderåsens miljöförbund

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I en liten kommun klarar man inte av att upprätthålla kvaliteten på miljöarbetet eftersom de anställda om de är specialiserade på ett ämnesområde inte kan få jobba heltid

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det skall dagligen finnas alternativ både med och utan kött. Eleverna själva skall få bestämma om de vill äta kött eller inte.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen skall inte subventionera några lägenheter. Däremot skall kommunen fatta sådana beslut så att bostadsbolagen kan bygga lägenheter med låg hyra.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Om privata företag skall få driva äldreboenden och hemtjänst skall de garantera att kvaliteten är minst lika hög som på den kommunala verksamheten

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Bjuvs val:

 • Bygga ett trygghetsboende vid Varagården
 • Ersätta dagens tre högstadieskolor med ett nybygge
 • Köpa mer svenskproducerade livsmedel till skolor och äldreboenden