Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Berg

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är det gröna, liberala alternativet. Vi värnar det unika i vår kommun och står upp för hållbar tillväxt.

Våra viktigaste lokala förslag

Öka det lokala inslaget i maten till våra barn och äldre.

Genom att göra det möjligt för småskaliga livsmedelsproducenter att leverera till de kommunala verksamheterna får våra barn och äldre tillgång till lokalt producerade livsmedel, samtidigt som vi gynnar de lokala producenterna.

Skapa fler gemensamma mötesplatser för alla åldrar.

Att träffas och umgås är viktigt för alla åldrar och med den ökande digitaliseringen ser vi ett ökat behov av mötesplatser. Detta vill vi göra tillsammans med t.ex. föreningar, företag och andra organisationer. Detta är viktigt ur många perspektiv, men bl.a. för att minska psykisk ohälsa och ensamhet.

Gratis kollektivt resande för seniorer.

Vi har redan nu gratis kollektiv resande för våra barn och unga. Vi vill utreda möjligheten att erbjuda det även för seniorer.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Kommer inte på någon konkret fråga just nu, men generellt kan sägas att riksdagspartier ibland inte verkar förstå förutsättningarna för oss som lever på glesbygd i norrlands inland.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Drömmer är, såklart, egen majoritet. Uppfylls inte detta söker vi samarbeten som gör att vi får igenom så mycket som möjligt av vår politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sveriedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Berg

Kommunen ska äga förskolelokaler istället för att hyra av privata företag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Genom eget ägande kan man enklare omforma lokaler vid ändrade behov.

Kommunen ska säga nej till en vindkraftpark på Nordkölen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi är i grunden positiva till vindkraft. Dock finns det ställer som är bättre eller sämre lämpade för vindkraft. En viktig aspekt är också den s.k. bygdepengen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska inte konkurrera med näringslivet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det vore bra för yrkets status. Tveksamt när det kan införas, dock.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ser i dagsläget ingen anledning till det.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I vårdande yrken är det viktigt för t.ex. den äldre att känna sig trygg och förstådd.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Om närmsta skola är en friskola bör denna skola ta emot de nyinflyttade eleverna, oavsett vilken nationalitet de har.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen bör genom sitt bostadsbolag på sikt utöka antalet hyresrätter i attraktiva områden. Vad som är billigt eller ej är en definitionsfråga, men kommunen ska inte skattefinansiera hyresnivåerna. Behöver man hjälp med hyran finns bostadsbidrag att söka.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi är positiva till privata utförare inom äldreomsorgen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Fler publika laddstolpar behövs, men bör lösas av marknaden. Dock bör kommunen i olika sammanhang påvisa behovet.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi vill bli fler invånare. Det bästa vore om fler av de flyktingar som kommer till vår kommun väljer att stanna kvar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Ser inte behovet av förändring av nuläget.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Ser just nu inget behov av förändring av nuläget.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Berg har redan idag en förhållandevis hög skattesats. Den behövs för att klara finansieringen av våra kärnverksamheter (vård, skola, omsorg), men den bör inte bli högre. Hellre sänkas, på sikt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Bergs val:

 • Införa avgiftsfri förskola från två års ålder
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter
 • Öka grundbemanningen i äldreomsorgen