Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Åsele

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett grönt, frihetligt parti som vill att hela landet och hela Åsele kommun ska leva. Beslut och ansvar måste läggas på rätt nivå och medarbetare måste få mer inflytande och större möjligheter att påverka sitt arbete. Vård, omsorg och utbildning måste prioriteras. Jämställdhet är en viktig fråga, liksom invandring, stödja lokala företag i regionen och skogsbruket samt närproducerat/odlat.

Våra viktigaste lokala förslag

Valfrihetsboende inom äldreomsorgen

Vi har särskilt boende (särbo) i vår kommun. Antalet platser krymper men andelen äldre i vår befolkning kommer att vara hög fram till 2040, då den klingar av. Vi vill skapa en alternativ boendeform med valfrihet dit du kan söka dig utan biståndsbedömning av kommunen. Vi vill minska ensamheten hemma och ge möjlighet att bo med närhet till gemenskap och service från hemtjänst efter behov.

Arbeta för att korta sträckan mellan lokal livsmedelsproduktion och konsumtion.

Vi vill minska sträckan mellan producent och konsument. Vi vill göra det möjligt att handla mera lokalt till våra kommunala kök. Våra upphandlingsregler tillåter inköp upp till 600.000 där vi i Sverige kan fatta beslut utan att ta hänsyn till EU direktivet. Vill handla lokala livsmedel så måste vi göra det möjligt. Finns det en tydlig köpare finns också de som kan producera lokala livsmedel nära.

En aktiv fritid för befolkningen

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Kommer inte på någon.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi får hoppas att det politiska styret blir ett starkt styre som befolkningen känner sig nöjd med och känner att det är ett styre som går att lita på, men även ett styre som lyssnar och tar till sig den information som kommer från befolkningen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Åsele

Kommunen ska säga nej till ytterligare vindkraftsbyggen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi måste ha grön el för att klara klimatomställningen.

Kommunen ska verka för att inkomster från lokal energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det vore drömmen.

Kommunen ska erbjuda fler platser på trygghetsboende i Fredrika

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Självklart ska det erbjudas fler platser på trygghetsboende i Fredrika. De behövs. Eftersom SÄBO är en dyr boendeform, är detta ett bra alternativ, där hemtjänsten inte heller behöver åka runt i bil så långa sträckor utan man finns som hjälp inom räckhåll.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Elever måste själva få välja om de vill äta vegetariskt eller ej.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunala bolag ska inte konkurrera ut privat näringsliv.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det beror helt på vad man har för arbetsschema. Jobbar man natt, vill man troligtvis ha långa nattpass och få fler lediga dagar. Jobbar man dagtid, kan det var skönt med sex timmars arbetsdag. Då behöver inte barn vara så länge på förskola/fritids heller och det blir mer tid över för familjen hemma.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Dyker det upp viktiga frågor där befolkningen behöver få säga sitt, kan det genomföras.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt att personalen och boende/brukare förstår varandra så att inte missförstånd görs, så språktest är nog bra fingervisning. Men det borde även erbjudas språkstöd på arbetsplatsen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det ska gälla alla skolor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Man måste kunna ha möjlighet att flytta hemifrån och få bli vuxen, till exempel genom ungdomsrabatt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Äldre måste kunna få välja mellan kommunal och privat hemtjänst.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Elbolagen kan också se över tillgången för laddstolpar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi vill utveckla vårt Kulturhus.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi har inte möjlighet i dag att sänka kommunalskatten. Den behövs och så får vi hoppas på att vi kan sänka kommunalskatten framöver.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Åseles val:

 • Erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger
 • Erbjuda boendeformer utan biståndsprövning för äldre
 • Lägga mer resurser på elevhälsan i kommunen