Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Arvidsjaur

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet i Arvidsjaur vill satsa på kommunens kärnfrågor, vård skola och omsorg. Vi vill se fler händer i vården och fler vuxna i skolan. För att lyckas med detta krävs ett gott företagsklimat. Vi vill se att hela kommunen växer och utvecklas.

Våra viktigaste lokala förslag

Norrbottens bästa skola

En skola - från förskola till gymnasieskola - som rustar barn och unga med kunskaper och som ger alla barn möjlighet till en bra start i livet. För att skapa likvärdiga livschanser är det viktigt med en skola som ger kunskap och verktyg för livet. Alla ska ha tillgång till utbildning av hög kvalitet. Investeringar i kunskap rustar oss för framtiden.

Jobben och jobbskaparna

Företagen är grunden till vår välfärd, vi vill att Arvidsjaur ska klättra i Svensk Näringslivs rankinglista Sveriges bästa företagsklimat så att vi är bland topp 100. Vi värnar mark- och skogsägarnas ägande rätt. Vi vill att kommunen fokuserar på den kommunala kärnverksamheten.

Äldreomsorg

Vi vill öppna upp för fler tankar och idéer så att fler ska kunna bidra. Seniorboende ute i byarna så att äldre inte behöver flytta till centralorten. Vi vill öppna upp för intraprenader inom omsorgen i syfte att vårdpersonalen ska kunna forma sina arbetsförutsättningar. Umgås mer över generationsgränser ex vis genom volontärbyrå där "pigga pensionärer" kan var "klass/rast morfar och farmor."

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, dock är vi överens över partigränserna om att inte bygga vindkraft i Arvidsjaur. Det främst för att inte störa flygtrafiken.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi hoppas på att få egen majoritet, om det inte sker så hoppas vi kunna finna en lösning med som innebär en stor majoritet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD och V

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Arvidsjaur

Kommunen ska verka för att Reivo blir en nationalpark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det finns tillräckligt många områden i kommunen som har olika typer av skydd

Personal ska få driva kommunal verksamhet mer självständigt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ser inget problem med att öka personalens inflytande. Ökad konkurrens ger ökad kvalité.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Nej, vilken mat som ska serveras i skolan ska ske utifrån samråd med barnen och folkhälsoperspektiv. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dock bör köttet vara mer lokalproducerad och ska uppfylla svenska djurskyddsregler.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ja, kommunen ska inte konkurrera med privata företag.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är redan idag problem med att rekrytera personal till äldreomsorgen, om 20 % av arbetstiden försvinner så måste fler rekryteras eller personalen hinna mer på kortare tid. Det är inte realistiskt att inom överskådlig tid minska arbetstiden m h s till svårigheten att idag rekrytera personal. Heltid ska dock vara norm.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ganska självklart att anställda måste kunna kommunicera med de som de ska hjälpa och stödja.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Friskolorna vänder sig till medborgarna och för att vara ett alternativ till den kommunala skolan. Då ska skolorna ha samma regler som de kommunala, d v s man ska ta emot alla elever som söker sig till skolan.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen kan inte med gällande lagstiftning finansiera hyreslägenheter. Likabehandling av alla kommunmedborgare gäller.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ja självklart, men de ska uppfylla alla kvalitetskrav, lagkrav o s v. Det är inte driftformen som är viktig utan kvalitén på utförandet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Nej, det ska marknaden göra. Däremot ska kommunen ansvara för att det för den kommunala verksamheten finns laddstolpar för kommunens egna bilar som drivs med el. Vilket bör var huvuddelen inom nästa mandatperiod.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska ta emot flyktingar i den omfattning som vi har resurser för. F n är det inte färre. Vi ska solidariskt ta emot flyktingar i förhållande till vår storlek och tillgången på arbeten.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi ser inga problem med att skolor drivs av privata kooperativ eller i annan form så länge kvalitén upprätthålls. Det är inte driftformen som är viktig, utan kvalitén.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi vill satsa ytterligare medel på kulturaktiviteter i hela kommunen, inför 2023 yrkar vi på ytterligare en miljon kronor till kultur och fritid.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vår bedömning är att dagens skattenivå behövs för framtiden. En sänkning med 25 öre innebär 67,50 kr i månaden i lägre skatt, 750 kr per år vid en inkomst på 25 000 kr i mån. Den sänkningen kommer ingen att märka, men skulle vi höja med motsv. skulle det upplevas mera negativt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Arvidsjaurs val:

 • Bygga en varmvattenbassäng i den nya simhallen
 • Erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger
 • Utöka stödet till föreningslivet