Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Arboga

Våra viktigaste lokala förslag

En förskola och skola där varje elev får förutsättningar att lyckas

Alla barn har rätt att få en bra och trygg utbildning, oavsett var i landet eller kommunen man bor, med elevernas trygghet och kunskapsutveckling i fokus. Vi vill utveckla elevhälsan och samarbetet med BUP och att samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst utvecklas. Fler unga ska få hjälp i tid.

En tillgänglig omsorg med bra arbetsmiljö för de anställda

Det är en trygghetsfråga att veta att man får hjälp när man behöver det. Vi vill bl.a. stärka den medicinska kompetensen i kommunerna för att kunna ge mer vård i hemmet. Kommunen ska vara en god arbetsgivare, inte minst för att kunna rekrytera kompetent och engagerad personal till omsorgen.

Hela Arboga kommun ska utvecklas!

Oavsett var i vår kommun man bor ska man kunna förverkliga sina drömmar och leva det liv man vill. Fler behöver tillgång till bredband, vi behöver bättre belysning och snöröjning på våra små vägar, det ska vara lättare att bygga bostäder, också i strandnära lägen. De gröna näringarna i vår kommun spelar en viktig roll i den gröna omställningen och för en ökad livsmedelsproduktion, och en bättre be

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Arboga

Idrottsplatsen Sturevallen i Arboga ska rivas och ge plats för bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Justnuärdetbarabeställtenförstudiesåjaganserinteattvivetvadmansvararpå

Kommunen ska avskaffa delade turer inom hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Krav på närproducerat ska ställas vid kommunal upphandling

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Detärvälupptillmedborgarnaattkräva

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Arbogas val:

 • Bygga centralt placerade trygghetsboenden
 • Införa mer fysisk aktivitet i kommunala skolor
 • Upprätta fler ytor för spontanidrott