Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Aneby

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet i Aneby vill fortsätta att ta ansvar för och utveckla kommunen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka på. Vi vill att Aneby ska vara en jämställd och öppen kommun. Tron på allas lika rätt och värde är avgörande för att skapa ett gott samhälle. Vi vill ha en trygg, grön och företagsam kommun som lockar till inflyttning och där du kan leva ett sunt liv.

Våra viktigaste lokala förslag

Vill vi stärka de förebyggande och tidiga insatserna för barn och unga.

Många barn och unga riskerar i dagens samhälle att inte mår så bra. Det kan vara fysisk eller psykisk ohälsa som orsakas av olika förutsättningar och situationer i hemmet och i skolan. Genom ett aktivt förebyggande arbete kan vi se till att friska barn och unga förbli friska och barn med fysiska eller psykiska besvär får det bättre. Detta minskar på lång sikt kostnader för samhället.

Att behålla en ekonomi i balans

Vi kommer att bli fler barn och fler äldre personer i de kommunala verksamheterna. Samtidigt kommer antalet skattebetalare förbli i samma nivå som idag. Detta innebär att vi behöver hitta arbetssätt att ge samma vård till fler äldre och en kvalitativ skola till fler barn. Det gäller att prioritera och att ta ansvar för Anebys bästa!

Att möjliggöra för fler bostäder

Bostäder är den grundläggande faktorn för att vår kommun kan få fler invånare och därmed fler skattebetalare som bidrar till att vi kan leverera välfärdstjänster, som en god äldreomsorg och en skola med hög kvalitet. Därför behöver vi se till att fler privatpersoner, företag och den kommunala bostadsstiftelsen kan skapa fler bostäder - både i tätorterna och på landsbygden.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet i Aneby vill fortsätta att leda den politiska verksamheten i Aneby, ta ansvar för kommunens välfärdsuppdrag och utveckla alla delar av kommunen. Vi gör det tillsammans med de partier i kommunfullmäktige som delar vår vision om en trygg, grön och företagsam kommun och som delar våra grundvärderingar om allas lika rätt och värde.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Aneby

Kommunen ska ha en ekonomi i balans

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi kommer att bli fler barn och fler äldre personer i de kommunala verksamheterna. Samtidigt kommer antalet skattebetalare förbli i samma nivå som idag. Detta innebär att vi behöver hitta arbetssätt att ge samma vård till fler äldre och en kvalitativ skola till fler barn. Det gäller att prioritera och att ta ansvar för Anebys bästa!

Aneby Bostäder ska bygga mer i trä och mindre i stål och betong

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Redan idag bygger Aneby Bostäder till stora delar i trä. Att välja byggmaterial som värna om miljön och de lokala näringarna är jätteviktigt. I Aneby kommun finns det många skogsägare och flera företag som förädlar virke till hus och byggmaterial.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Matsedeln i skolan ska vara anpassad till elevernas näringsbehov och ska framför allt smaka bra. Att laga maten i lokala kök och köpa råvaror med bra kvalitet av lokala producenter är viktigare än obligatoriska råvaror på menyn.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Aneby kommun har idag inga bolag som konkurrerar med det privata näringslivet. Även andra kommunala verksamheter ska inte göra det.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Antalet arbetande timmar behöver öka i Sverige generellt, samtidigt som det finns en rad yrkesgrupper och verksamheter som idag är ansträngda. Vi vill istället underlätta för de anställda genom friskvård och andra förebyggande insatser som förbättrar arbetsmiljön, inte bara i äldreomsorgen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Folkomröstning är ett viktigt instrument i en demokrati. Men folkomröstningar ska framför allt vara rådgivande. Olika sakfrågor och förslag kan påverka andra områden i kommunen och då är det politikens uppgift att slutligen avväga respektive förslag, exempelvis utifrån hur mycket pengar det kostar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Den personal som anställs i kommunen ska kunna utföra sitt arbete och kunna leverera välfärdstjänster. Det är den rekryterande verksamheten som behöver avgöra om en sökande klarar detta eller inte. Ett språktest kommer inte lösa utmaningen att hitta rätt personal.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen underlättar redan idag att Aneby Bostäder kan bygga nya lägenheter, genom exempelvis borgen för lån. Att bygga lägenheter kostar stora pengar. Aneby Bostäder ska ta ut marknadsmässiga hyror som gör att nya bostäder kan finansieras på lång sikt. Tillsammans med privata fastighetsägare kan vi erbjuda lägenheter som efterfrågas av marknaden.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Även om det idag inte finns företag i Aneby kommun som bedriver äldreboenden och hemtjänst så är en mångfald, valfrihet och utbud av tjänster i grunden positiv. Kvaliteten på verksamheten kan bli bättre, i synnerhet genom idéburna verksamheter.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen har installerat laddstolpar idag. Detta var viktigt för att få igång utvecklingen av denna infrastruktur. Långsiktigt ska kommun dock inte driva publika laddstolpar mer än utanför sina egna fastigheter.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Att hjälpa människor på flykt är en självklarhet för Centerpartiet. Kommunen har en viktig roll att spela här. I förlängningen kommer nya invånare med olika kulturella bakgrund berika vårt samhället och vara en viktig resurs för arbetsmarknaden.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Skolan i Aneby kommun drivs idag i kommunal regi. Även om vi är principiellt öppna för privata aktörer, så kommer detta inte vara en aktuell fråga.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Vi vill att invånare i Aneby kommun har tillgång till ett rikt kultur- och föreningsliv. Detta gör vi genom bland annat ett stärkt föreningsbidrag.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Centerpartiet i Aneby kommun tar ansvar för ekonomin. Vi vill utveckla den kommunala verksamheten och inflyttningen till vår kommun så att vi under kommande mandatperiod kan bedriva verksamheten med dagens nivå för kommunalskatt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Anebys val:

 • Avsätta mer resurser till elevhälsan
 • Höja det ekonomiska stödet till föreningar
 • Sätta fler solceller på kommunens byggnader