Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Åmål

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett grönt, liberalt och borgerligt parti som vill skapa lika villkor för alla människor i hela landet, både på landsbygden och i städer. En röst på Centerpartiet är en röst för klimatets bästa - för grön omställning. Vi arbetar för ökad jämställdhet och en trygg sjukvård. Vi vill se en ökad demokratisk dialog mellan politiken och företagen och medborgarna i Åmål.

Våra viktigaste lokala förslag

Fler jobb genom att satsa på våra företagare!

Vi måste förbättra företagsklimatet i kommunen och lyssna på vad företagen anser är problematiskt. De allra flesta nya jobben skapas av företag, särskilt i småföretagen. För att fler ska få chansen att försörja sig som företagare måste företagsklimatet förbättras. Näringslivsrådet måste väckas upp och utvecklas.

En tillgänglig omsorg med bra arbetsmiljö för de anställda

Det är en trygghetsfråga att veta att man får hjälp när man behöver det. Vi vill bl.a. stärka den medicinska kompetensen i kommunerna för att kunna ge mer vård i hemmet. Kommunen ska vara en god arbetsgivare, inte minst för att kunna rekrytera kompetent och engagerad personal till omsorgen. Det är arbetsgrupperna själva som är experter på att lägga upp sitt arbete.

Hela Åmåls kommun ska utvecklas!

Oavsett var i vår kommun man bor ska man kunna förverkliga sina drömmar och leva det liv man vill. Det ska vara lättare att bygga bostäder, också i strandnära lägen. Fler behöver tillgång till bra kollektivtrafik, vi behöver bättre underhåll och snöröjning på våra små vägar, . De gröna näringarna i vår kommun spelar en viktig roll i den gröna omställningen och för en ökad livsmedelsproduktion.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Åmåls bästa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, det är valresultatet som styr.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Åmål

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig I Åmåls kommun har vi många sjöar och fina strandnära ställen där man skulle kunna bygga bostäder utan att för den delen störa allmänhetens tillgång till strandområden

Kommunerna i Dalsland ska slås samman till en

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Dalslandskommunerna har idag välfungerande kommuner och har ett gott samarbete.

En ny fullstor idrottshall med läktare ska byggas vid Karlbergsgymnasiet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Åmåls ekonomi är i dagsläget ansträngd och då behöver vi prioritera kärnverksamheterna.

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi tror inte att övervakningskameror medför att kommuninvånarna kommer att känna större trygghet att vistas utanför hemmet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det viktigaste med skolmaten är att den är till största del är närproducerad och att det alltid finns vegetariska alternativ.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Sex timmars arbetsdag löser inte problem inom äldreomsorgen. De löses bättre genom att arbetslagen tillsammans med arbetsledning planerar sitt arbete på ett hållbart sätt. Samhället måste bli åldersvänligt och äldreomsorgen hålla hög kvalitet. Vårt mål är att max tio medarbetare ska besöka den äldres hem sett över en två veckorsperiod. Äldre med hemtjänst ska få en fast omsorgkontakt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt att anställda inom äldreomsorgen ska kunna svenska, men det säkras bäst genom att anställa utbildade undersköterskor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det behövs olika former av bostäder för att passa alla kommuninvånare.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi värnar valfriheten, att den äldres personliga önskemål och behov ska stå i fokus och vara utgångspunkten för den omsorg som ges. Att kunna välja också som äldre skapar egenmakt och ökad trygghet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Infrastrukturen är avgörande för tryggheten i att köpa elbil. Omställningen kommer att underlättas om staten och kommuner går in tidigt och säkerställer att det finns en infrastruktur för att möjliggöra utbyggnad av laddstolpar. Samma sak gäller för andra drivmedel som utbyggnad av mackar för biogas och vätgas.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi står för en reglerad invandring, en migrationspolitik som förenar ordning och reda med medmänsklighet och humanism. På samma sätt som det är viktigt att EU:s medlemsländer tar ett gemensamt ansvar för flyktingar ska Sveriges kommuner ta ansvar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Alla skolor ska vara bra skolor och likvärdigheten ska stärkas samtidigt som det är viktigt med valfrihet för elever och föräldrar.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi vill att alla ska få ta del av kultur av olika slag oavsett var i landet man bor. Kulturen ska vara fri från politiker som vill styra vad den ska handla om.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi vill att människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. Därför är frågan om ett rättvist, kommunalt utjämningssystem viktig för oss.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Åmåls val:

 • Planlägga mer industrimark
 • Utöka kommunens service till lokala företag
 • Utöka resurserna till väghållningen