Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Älvkarleby

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet vill stärka kommunens ekonomi genom en stark inflyttning till kommunen, inte högre skattetryck. Detta uppnår vi genom att bli den bästa kommunen att leva och bo i med allt vad det innebär. Vi behöver en lösnings-orienterad politik i Älvkarleby där varje bra idé fångas och genomförs oavsett vilket parti den kommer från. Vi bör även sänka våra kostnader genom att investera i solenergi.

Våra viktigaste lokala förslag

Ny ungdomsgård med motorgård vid Panncentralen i Skutskär

En ny ungdomsgård med motorgård skapas i anslutning till panncentralen i Skutskär där ungdomarna får möjlighet att arbeta praktiskt med sina fritidsintressen och fortsätta lära sig på fritiden med att skruva med mopeder, bygga med 3D- skrivare osv. Ett kreativt lärande ger en meningsfull fritid vilket är positivt för alla familjer i kommunen.

Riv Östangård och bygg nytt 65+ boende

Vi vill att Östangård i Älvkarleby rivs och att kommunen skapar förutsättningarna för att ett nytt 65+ boende etableras där samt tomter släpps till nybyggnationer. villor, radhus etc.

För ett soligare Älvkarleby

Grön energi med solpaneler behövs såväl hos oss som bor i kommunen som på kommunens förvaltningar. Tyvärr hindras många från att investera i egen solenergi på grund av skuggning från höga träd på kommunens mark. Centerpartiet jobbar därför för att en ny trädfällningspolicy skall tas fram som ökar solinstrålningen på våra tomter genom byte från höga träd till lägre vegetation på kommunens mark.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill se ett starkt lösningsorienterat samarbete i mitten med fokus på en stark utveckling av kommunen. Kan inte de högerpopulistiska partierna hållas utanför ett mittenstyre kommer Centern fortsatt stödja vänsterblocket då alla människors lika värde är viktigast för oss.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Centerpartiet kommer inte att släppa fram KD och SD till ett lokalt styre.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Älvkarleby

Hyres- och bostadsrättslägenheter ska byggas där Östangårds äldreboende ligger

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Detta är och har varit en topp-prioriterad fråga för Centerpartiet i många år.

Kommunen ska bygga ett badhus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Självklart vill vi att ett badhus kommer till stånd inom kommunen så snart det är möjligt. Antingen i privat regi eller när vi lyckats öka våra skatteintäkter genom att vi blir fler som väljer att leva och bor här hos oss.

Kommunen ska säga nej till vindkraftverk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Sverige behöver all grön energi som är möjlig. Vindkraften står för en betydande mängd av Sveriges totala energi. Ny, i synnerhet havsbaserad, vindkraft inom kommunen kan också innebära en ny framtida intäktskälla för vår kommun. Vi ska inte säga nej till vindkraft men vi skall även säga ja till all annan ny fossilfri energi såsom sol, värme och kärnkraft.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt att våra äldre får den bästa service och vård som är möjligt. För att uppnå det behövs valfrihet, dvs möjligheten att välja bort en sämre mot en bättre.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Detta är självklart något vi alla drömmer om. Men med de kostnader och utmaningar vi idag har inom äldreomsorgen är det än så länge svårt att införa detta inom vår kommun

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Den som anställs i äldreomsorgen ska ha rätt kompetens men det handlar inte bara att tala, skriva och läsa svenska utan så mycket mer. Att reducera kompetenskravet till ett språkkrav är fel tänkt. Det är minst lika viktigt att ha grundläggande kompetens inom omvårdnad, hygien, sjukvård etc.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Friskolor ska ha samma rättigheter och skyldigheter som kommunala skolor.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Köttets miljöpåverkan är beroende av hur det är producerat. Med närproducerat kött från gräsbetande djur är utsläppen låga. Naturligt kött innehåller essentiella fettsyror som inte hittas inom växtriket. Fettsyror som är avgörande för hjärnans utveckling och därmed barnens välmående.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Marknaden är bäst på att sätta priser. Kommunens jobb är att skydda de svagaste men inte genom att konkurrera ut marknaden.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Älvkarlebyhus skall ansvara för laddinfrastruktur till sina hyresgäster och kommunen för laddning av sina egna elbilar och, utan extra kostnad för kommunen, även andra bilar såsom gästande turister. Övrig snabb-laddnings infrastruktur skall marknaden själv ansvara för. Kommunen skall dock göra vad den kan för att underlätta för marknaden till att investera i snabbladdare inom vår kommun.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Sveriges kommuner behöver ta ett solidariskt ansvar för nyanlända flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Valfriheten är viktigt för Centerpartiet. Älvboda Friskola gör ett föredömligt jobb och vi är glada att den möjligheten finns för våra barn i kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kultur, idrott och kreativa näringar är oerhört viktiga för ett öppet, demokratiskt och välmående samhälle. Därmed är det viktigt att vi ser till att oavsett var man bor, vilken bakgrund man har, eller om man har någon funktionsnedsättning, får ta del av kultur och vara med och skapa.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi har självklart som önskan att sänka skatterna och det kan bara ske genom högre intäkter och lägre kostnader. Alltså fler som bor och betalar skatt här samt exempelvis lägre kostnader för energi genom investering i grön solenergi på kommunens byggnader.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Älvkarlebys val:

 • Erbjuda förskola i alla kommundelar
 • Öka den fasta grundbemanningen i kommunens äldreomsorg
 • Öppna ett allaktivitetshus i Skutskär