Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Alvesta

Våra viktigaste lokala förslag

Satsa mer på utbildning

Skola, utbildning och livslångt lärande är viktigt för Centerpartiet. Att kommunen erbjuder utbildning inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning av hög kvalitet är avgörande för kommunens utveckling inom flera områden.

Fortsatt utveckling av hela kommunen

För Centerpartiet är Landsbygdens förutsättningar en viktig fråga. Hela kommunen måste kunna växa och utvecklas. Allt från lokalproducerad mat till enskilda vägar, bredband, stödjande av förnyelsebar energi, och bra boende är viktigt inom detta område.

Fortsätt arbeta för ett ännu bättre näringslivsklimat

Näringslivsfrågorna är viktiga ur många aspekter. Den är viktig för kommunens attraktivitet, för att motverka arbetslöshet, för en fungerande integration, för en hållbar tillväxt där vi kan finansiera en välfärd av hög kvalitet.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Alvesta

Spånenområdet ska bli ett kommunalt naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Spånenområdet är ett viktigt område för Alvesta för både rekreation, föreningsliv och friluftsliv, vilket det även i framtiden också bör vara. Däremot är vi tveksamma till att generellt göra detta till ett reservat. En utveckling med exempelvis boenden måste även kunna ske framöver, men då i samklang med de värden som finns i området.

Äldre ska själva kunna välja vem som ska utföra hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet är ett liberalt parti som är för den fria företagsamheten och valfrihet på olika sätt. Däremot är det viktigt att det sker en god uppföljning av verksamheterna, både dem kommunala och de privata, för att säkerställa bra kvalitet samt att skattekronor används på rätt sätt.

Kommunen ska verka för att det planerade triangelspåret dras utanför centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Detta är en fråga som avgörs av regeringen och trafikverket. Däremot är det viktigt att Alvesta kommun medverkar och påverkar att det alternativ som dessa nämnda instanser beslutar genomförs och blir så bra som möjligt för Alvesta kommuns invånare.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: För att vår gemensamma välfärd ska fungera och bidra till inkludering bör ingen selektering kunna ske av huvudmannen.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Maten i vår verksamhet är oerhört viktigt för Centerpartiet. Den ska vara av hög kvalitet. Det är viktigare för oss att maten lagas med närproducerade varor samt lagas så nära den som ska äta den som möjligt än att bestämma om vi ska ha köttfria dagar eller inte.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det viktigaste är att offentlig sektor inte konkurrerar på andra villkor än det privata näringslivet kan göra. Det ska vara på lika villkor.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Språket är naturligtvis viktigt att kunna för att kunna utföra sitt arbete och kunna kommunicera med de äldre på ett bra sätt. Men ett generellt språktest tror inte vi på. Det beror också på vilken tjänst som det gäller vilka krav som ska ställas. Inom omsorgen har vi omsorgstagare med annat modersmål än Svenska som vi behöver kommunicera med, vilket gör att kompetens inom andra språk är viktigt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är en viktig fråga att det produceras bra bostäder i hela kommunen som många har råd att bo i.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Att den gröna omställningen tar fart och att fossila drivmedel fasas ut är en prioriterad fråga för Centerpartiet. Att ansvara för laddstolpar för elbilar är i grunden inget kommunalt ansvar, men för att få fart på utbyggnaden tror vi att offentlig sektor måste gå före ta ett ansvar tillsammans med det privata näringslivet.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Alvesta kommun har stolt tagit emot många från andra länder genom årtionden. Att solidariskt ta ansvar för att ge personer på flykt en nystart i livet och stå upp för de mänskliga rättigheterna är en prioriterad fråga för oss. Däremot är det viktigt att integrationen och vägen till utbildning och jobb fungerar bättre än vad det gör på flera ställen idag.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi tror inte på att ställa upp ett mått på hur mycket som ska drivas offentligt eller privat. Kvalitet måste alltid komma i första rum! Däremot är det så att Centerpartiet är för fri företagsamhet och valfriheten. Därmed tror vi även på att konkurrens är bra för utvecklingen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Att vi bedriver skola, vård och omsorg med hög kvalitet förutsätter våra invånare. Däremot är det så att kultur, fritids och föreningslivet bidrar i hög utsträckning till kommunens attraktivitet och en kommun som man vill bo i och flytta till. Därför tror vi att vi ska satsa mer inom detta område på olika sätt.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kommunen ska bedriva offentlig verksamhet med hög kvalitet efter invånarens behov. Detta ska vi göra så kostnadseffektivt som möjligt. Idag har Alvesta kommun glädjande nog bra ekonomi vilket borde göra det möjligt att diskutera en sänkning av skatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Alvestas val:

 • Behålla samtliga fem kommunala äldreboenden
 • Bygga en ny skola på Spåningslandaområdet
 • Garantera en utveckling av servicen i hela kommunen