Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Ale

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett grönt, liberalt och feministiskt parti. Vi är för medmänsklighet och mot rasism. Vi är positiva till valfrihet i ordnade former, och vi ser vikten av att den gröna omställningen sker i samverkan mellan politik, företag och allmänhet.

Våra viktigaste lokala förslag

Det ska vara lättare att ladda elbilen i kommunen

Tillgången på laddstolpar är en flaskhals i omställningen till en grönare bilflotta. Vi vill att kommunen tar ett större ansvar för att installera laddstolpar i våra tätorter och vid våra pendelstationer.

Vi vill värna brukningsvärd jordbruksmark

Vi ser gärna att det blir möjligt att bygga och bo på landsbygden i kommunen. Detta behöver dock gå hand i hand med möjligheten att bevara den brukningsvärda jordbruksmarken för att trygga självförsörjningen.

Kommunen behöver öka fokus på jämställdhetspolitiska frågor

Vi är för LOV och vill prioritera arbetet med huskurage i kommunala bostäder.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi går till val som ett självständigt alternativ i den politiska mitten. Samarbeten och samverkansformer förhandlas när vi har ett valresultat.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Ale

En gemensam låg- och mellanstadieskola ska byggas för Alafors och Nol

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ser positivt på att det byggs en ny skola centralt i Nol för samhällets fortsatta utveckling. Skolan kommer dessutom att erbjuda tillagningskök, samt fullstor idrottshall. Detta kommer även att gynna idrotten i kommunen.

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet ser inte övervakningskameror som en helhetslösning på otrygghetsproblemen. Utan anser att trygghet skapas genom omfattande förebyggande arbete. Dock kan kameror användas på särskilt utsatta platser.

Kommunen ska sälja det nya ridhuset i Jennylund

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet anser att om en privat aktör vill köpa och sen driva ridhuset så är det ett bra sätt för kommunens skattebetalare att få tillbaka en del av de investerade medlen för att bygga ridhuset.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi menar att den brukningsvärda jordbruksmarken bör bevaras, däremot är inte all mark brukningsbar mark. Det är en avvägning eftersom både bostäder, kommunala fastigheter, service och lantbruk behövs.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet vill se andra lösningar för att göra arbetet inom omsorgen mer attraktivt. Flexiblare arbetstider, förändrade arbetssätt samt möjlighet till att utvecklas och vidareutbildas på arbetsplatsen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet ser att det kan finnas en poäng med en folkomröstning i vissa specifika frågor, men tänker inte att det behövs fler kommunala folkomröstningar i Ale. Det demokratiska system som vi har ger ett stort utrymme redan som det är för människor att vara med och påverka.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet ser positivt på att friskolor tar del av ansvaret för nyanlända och har varit pådrivande för den förändring som skedde 2015. Dock är det viktigt att det finns en bra samverkan mellan kommunen och friskolorna eftersom det är kommunen som får information om de nyanlända.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Köerna till hyresrätter i Sverige är alldeles för långa. Vi vill införa fri hyressättning i nybyggda hyresbostäder eftersom vi är övertygade om att det leder till att fler hyresrätter byggs. Inte minst blir det lättare att få långsiktighet i finansieringen av bostadsbyggandet. Vi vill också se en social bostadspolitik som gör att människor med svagare ekonomi har råd med en bostad.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet ser positivt på att äldre ges fler möjligheter att välja utförare för både hemtjänstinsatser och äldreboende.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Centerpartiet ser det som viktigt att fler publika laddstolpar etableras.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet anser att Sverige och Ale ska ta ansvar för människor på flykt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Centerpartiet vill att barn och ungdomar ska ges möjlighet att välja både förskola och skola. För att den möjligheten ska finnas så ser vi positivt på att fler friskolor etableras.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kulturen är viktig för människors välbefinnande och Centerpartiet ser positivt på att kommunen skapar förutsättningar för ett rikt kulturutbud. Dock ser Centerpartiet kommunen som en aktör av många och att det är viktigt att skapa förutsättningar för att andra aktörer så som studieförbund och föreningar kan bidra till kulturutbudet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Centerpartiet ser i dagsläget ingen möjlighet att sänka skatten för Ale kommun. Men ser positivt på det generellt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Ales val:

 • Garantera elever högstadiet minst två timmars läxhjälp i veckan
 • Utöka kommunens service till lokala företag
 • Utöka stödet till anhörigvårdare