Val 2022 Valkompass
ALV

Alvesta Alternativet Alvesta

Varför ska väljarna rösta på er?

9Vi tar oss ann de lokala frågorna på ett för väljarna konkret sätt som riksdagspartierna pga riksanknytningar har svårt att genomföra Exempel är t.ex. infrastrukturfrågor som placering av triangelspår och utflyttning av väg 126.

Våra viktigaste lokala förslag

Förbifart 126:an i Alvesta

I många år har vi arbetat med frågan att få väg 126 utflyttad från Alvesta centrum till ett läge väster om Alvesta för att få bort mycket tung trafik från en sträckning genom bostadsområden, skola, vårdcentral, kulturcentra och handelsområde.

Att få trafikverkets placering av triangelspår förlagd utanför Alvesta.

Vi har i 20 års tid arbetat för en utflyttad bangård tillsammans med ett triangelspår och ett logistikcentra. När vi nu äntligen fått Trafikverket med på vår fråga om triangelspåret så gör man en placering av detta mitt inne i centrala Alvesta till fåfäng för både boende och verksamheter och befäster också den centrala dragningen av väg 126.

Bryta plomberingen av lägenheter inom särskilt boende.

I sin iver att spara pengar har omsorgsnämnden plomberat 18 lägenheter på två olika särskilt boende i kommunen. För att kunna göra detta har man helt enkelt höjt tröskeln för en placering på särskilt boende och på så vis hävdat att man inte har någon kö. I stället låter man behövande bo kvar i sitt ordinarie boende med utökad hemtjänst som följd. Vi ser inga besparingar i förslaget.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi finns bara lokalt så några sådana problem har vi inte.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att vi får ett så starkt väljarstöd att varje tänkbar majoritet tvingas till förhandlingar med vårt valprogram som grund.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi blockera ingen möjlighet så länge vårt program blir grunden för ett nytt styr

Svar i valkompassen

:

Alvesta Alternativet Alvesta

Spånenområdet ska bli ett kommunalt naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ALV: Extra viktig Vi måste se till att varje invånare har bra tillgång till rekreation i närområdet.

Äldre ska själva kunna välja vem som ska utföra hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ALV: Extra viktig Vi vill inte bränna skattemedel på vinster i privata näringslivet utan vill hellre använda medlen till att förbättra den kommunala vården

Kommunen ska verka för att det planerade triangelspåret dras utanför centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ALV: Extra viktig Det handlar dels om en utveckling av järnvägstrafik och dels att inte förstöra boende och trafikmiljön i Alvesta

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ALV: Extra viktig Vi vill inte verka för bolagsdrivna friskolor men ser det som självklart att dessa inte bara skall plocka russinen ur kakan.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ALV: Extra viktig För många är skolmåltiden det enda lagade målet om dagen. Därför är det viktigt att alla tillgodogörs sig detta.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ALV: Extra viktig Det går inte att dra över en kamm. Bostadsföretag och renhållnings bolag är acceptabla medN andra säkert kan avvecklas eftersom många styrs av politiker utan minsta kännedom om näringslivet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ALV: Extra viktig Det är först och främst lösningen på bemanningen so är frågan. Kanske bättre att höja lönerna så man kan vara säker på en bibehållen bemanning

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Alvesta Alternativet Alvesta har hoppat över denna fråga

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ALV: Extra viktig Prisnivån är alldeles för hög för att ungdomarna skall kunna flytta hemifrån.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ALV: Extra viktig Det är marknaden som måste stå för denna kostnad. Alla andra drivmedel står marknaden för så varför skall skattekollektivet stå för denna.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ALV: Extra viktig Det måste bli en jämnare fördelning mellan kommunerna. Vår kommun har alltsedan 1956 tagit emot en avsevärt högre andel än genomsnittkommunen. Vi har allt svårare att etablera människor i arbetslivet och behöver tid att komma ifatt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar ALV: Extra viktig självklart skall våra skattemedel gå till skolverksamheten och inte till vinster.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar ALV: Extra viktig vi inbegriper idrott och föreningsliv som utgör 90% av det vi anser vara kultur. Stödet för detta behöver en kraftig ökning eftersom detta bedrivs ideellt.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar ALV: Extra viktig Vi kan inte ligga långt högre än grannkommunerna om vi tror att vi ska locka till oss nya invånare.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Alvesta Alternativet Alvesta har hoppat över denna fråga