Val 2022 Valkompass
AfR

Allt för Ragunda Ragunda

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett lokalt parti som arbetar utifrån Ragundas perspektiv. Vi styrs inte av någon på regional eller nationell nivå. Vi arbetar för hela kommunen, för en god utbildning, vård och omsorg. Närings- och föreningsliv ska främjas, därmed behövs bl.a. fungerande internet, upphandling som tar hänsyn till närhet samt snabba beslutsprocesser.

Våra viktigaste lokala förslag

Att bli en attraktiv kommun - att arbeta och bo i!

Ragunda behöver kompetenta ledare som genomför grundliga rekryteringsprocesser, värnar om arbetsmiljön samt utmanar och ser möjligheter hos var och en. Ett fokus är att ge service av hög kvalitet till alla invånare i kommunen.

Miljövänlig elproduktion men ingen mer vindkraft i kommunen.

Allt för Ragunda anser att miljövänligt producerad el är viktigt att satsa på. Ragunda kommun är dock en stor elproducent via vatten- och vindkraft och AfR anser att kvarvarande naturmiljö i kommunen ska lämnas orörd. Därför vill vi inte ha några fler vindkraftsparker i kommunen.

Tre kommundelar med likvärdiga förutsättningar

Invånarna i kommunens tre kommundelar skall uppleva att de har likvärdiga förutsättningar vad gäller förskola, skola, vård, omsorg, fritid och fungerande bredband. Det är viktigt att notera att likvärdighet inte betyder att det ska vara exakt lika.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Det finns inget riksparti.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att nuvarande styrande allians får egen majoritet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

AfR avser att respektera ragundabornas vilja och röstning och verka utifrån det.

Svar i valkompassen

:

Allt för Ragunda Ragunda

Kommunen ska säga nej till utbyggnad av vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AfR: Extra viktig Kommunen är, i förhållande till sin storlek, redan en stor elproducent. Detta gör utan rättmätig ersättning.

Ett äldreboende ska byggas i Stugun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AfR: Extra viktig Det finns ett äldreboende redan, däremot bör vi se över antalet platser samt möjlighet till ett satellitboende i Stugen.

Alla skolor i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AfR: Extra viktig Det är en geografiskt stor kommun - med långa resor för barnen. Alla barn har rätt till en rimlig livsmiljö!

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AfR: Viktigt att se vad som är bra för kommunen snarare än att vara kategoriskt emot kommunala bolag.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AfR: Vi ser inte att kommune har råd med detta. AfR har fokuserat på att få bort delade turer.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AfR: Extra viktig Våra sköraste personer har rätt till en god vård och omsorg. Att först och göra sig förstådd är en del av detta.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AfR: AfR står för likvärdiga förutsättningar för alla.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AfR: Inte aktuell fråga för kommunen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AfR: Kan privat aktör driva en verksamhet billigare men med lika god eller bättre kvalitet är det bra för kommunens medborgare.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AfR: AfR menar att kommunen kan lobba för frågan men att det inte är ett kommunalt ansvar.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AfR: En värdegrundsfråga! Hänsyn ska dock tas till kommunala förutsättningar så att inte de rika kommunerna kan undgå ansvar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar AfR: Det måste dock finnas möjlighet att sänka skatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Allt för Ragunda Ragundas val:

 • Erbjuda fler fritidsaktiviteter till unga

Så svarar AfR: Erbjuda fritidsaktiviteter. Prioritera och utveckla kommuns delar utifrån sina förutsättningar. Höja lärarnas löner.