Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska erbjuda plats hos dagbarnvårdare som komplement till förskolorna

Om frågan
Familjedaghem är en form av barnomsorg och förskoleverksamhet där omsorgen ges av en dagbarnvårdare. Personen tar emot barnen i sitt hem under den tid då föräldrarna förvärvsarbetar.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

S
Socialdemokraterna Osby

Med den nya läroplanen för förskolan kommer det i framtiden att vara svårt att erbjuda denna barnomsorgsformer.

Ganska bra förslag

M
Moderaterna Osby

I de fall det finns ett underlag med antalet sökande barn samt en stabil ekonomi som tillåter denna investering så är vi alltid för valfrihet.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Osby

Extra viktig fråga

Det är viktigt med valfrihet inom barnomsorgen. Vi ska erbjuda god kvalitet i våra förskolor och hos våra dagbarnvårdare.

KD
Kristdemokraterna Osby

Extra viktig fråga

Barn har olika behov och förutsättningar, de behöver därför olika stöd och stimulans beroende på ålder, mognad och social bakgrund. Barn är olika och behöver inte alla passa in i en form. Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskolan. Pedagogisk omsorg erbjuder flera alternativ, mindre barngrupper och färre pedagoger för barnen att anknyta sig till.

SD
Sverigedemokraterna Osby

Extra viktig fråga

Kommunen bör ha denna valmöjlighet. Alla barn behöver kunna utvecklas i sin egen takt. Det är inte alla barn som passar i storgrupper utan kan behöva denna valmöjlighet för att kunna utvecklas .

V
Vänsterpartiet Osby

Extra viktig fråga

Det är inte alla barn som fungerar i större grupper utan behöver vara i det lilla (funktionshinder)