Val 2022 Valkompass
kommun

En bilbro ska byggas mellan Orust och fastlandet

Om frågan
Det har beslutats att en förstudie ska inledas, men något beslut om att bygga en bro har ännu inte tagits.
Så svarar partierna

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Orust

Extra viktig fråga

En bro behövs för fler företagsetableringar på ön. Mindre sårbarhet med ytterligare en överfart till fastlandet. En viktig fråga för inflyttning och för STO -regionens utveckling. En stor fråga för Centerpartiet genom tiderna.

KD
Kristdemokraterna Orust

Extra viktig fråga

Det behövs en bro för att förbättra kommunikationer, men det kommer att dröja 7 -9 år innan den går att köra över

L
Liberalerna Orust

Extra viktig fråga

Det är trångt och mycket trafik över Tjörnbron. Också ett sätt att kunna styra trafiken runt Stenungsund

MP
Miljöpartiet Orust

Det kommer att underlätta pendling med kollektivtrafik. Det kommer också minskar sårbarheten att det finns flera broar mellan öarna och fastlandet. Att kunna avlasta Tjörnbron är stort plus så de slipper bygga nya vägar där.

M
Moderaterna Orust

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering

S
Socialdemokraterna Orust

För att kunna bo och arbeta på en ö behöver man bra förbindelser både för dem som arbetar i en annan kommun men även för den arbetskraft som vi behöver som kommer utifrån.

SD
Sverigedemokraterna Orust

Partiet har inte lämnat någon motivering

V
Vänsterpartiet Orust

Det kommer att gynna utvecklingen på Orust. Det kommer även att lösa den ohållbara trafiksituationen på riksväg 160