Val 2022 Valkompass
kommun

Ett kulturhus ska byggas i Örnsköldsvik

Om frågan
Diskussionen om att bygga ett kulturhus i Örnsköldsvik har pågått under flera år.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

M
Moderaterna Örnsköldsvik

Vi vill ha kultur i hela vår kommun men inte ett kulturhus där merparten av dygnets timmar är vikta för kommunal verksamhet.

SD
Sverigedemokraterna Örnsköldsvik

Extra viktig fråga

Vi har tyvärr inte ekonomi för en sådan stor investering.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Örnsköldsvik

Vi vill se ett nytt scenhus och ett kulturnav i staden som kopplas samman med kulturnoder på flera platser runt om i kommunen; i bygdegårdar och andra samlingsplatser. Noderna och navet ska kopplas med aktiviteter och teknik. Vi vill se en satsning på kulturaktiviteter i hela kommunen i olika samarbeten. "Kulturhus" har hittills handlat om kommunala aktiviteter, vilket vi är tveksamma till.

KD
Kristdemokraterna Örnsköldsvik

En bra lösning för att uppnå en gemensam samlingsplats för kommunens innevånare.

V
Vänsterpartiet Örnsköldsvik

Extra viktig fråga

Kulturhus måste vara en plats som inte dödar mindre aktörer inom kulturen, utan görs i samverkan med kulturlivet. Gärna i samverkan/samlokalisering med gymnasieskola, så att lokalerna kan nyttjas även av estet och särskolan under utbildning. Kulturen måste också spridas runt om i hela kommunen via satteliter, som kan startas först! Tillgänglighet viktig!

Mycket bra förslag

S
Socialdemokraterna Örnsköldsvik

För att öka Örnsköldsviks attraktionskraft behövs ett attraktivt kulturutbud, det skapar vi genom ett kulturhus som rymmer alla.