Val 2022 Valkompass
kommun

Nedläggningen av Örkelljungas gymnasium ska avbrytas

Om frågan
Beslut har fattat som att fasa ut gymnasieprogrammen och lägga ned Örkelljunga gymnasium som är kommunens enda gymnasium.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Örkelljunga

Beslutet är taget. De elever som har börjat bereds möjlighet att gå ut gymnasieskolan i Örkelljunga

M
Moderaterna Örkelljunga

Kostnaden för att driva en gymnasieskola med få elever kostar allt för mycket. Pengar som vi anser skall satsas i grundskolan.

SD
Sverigedemokraterna Örkelljunga

Örkelljungas gymnasium attraherar för få sökande för att bära sig ekonomiskt vilket innebär att en fortsatt drift tar resurser från grundskolan. Vi behöver istället lyfta vår grundskola som kan ta över och utvecklas i lokalerna som idag används av gymnasiet. Vi vill även inrätta ett kulturhus med bibliotek och särskilt stöd till eleverna, i det som idag är UC.

Ganska bra förslag

MP
Miljöpartiet Örkelljunga

Det finns ungdomar i Örkelljunga kommun som inte vill resa långt för att gå på gymnasiet, och som inte har möjlighet att flytta. Vi måste erbjuda utbildning även för dem. Dessutom har vi behov av utbildade exempelvis undersköterskor som vi ibland har svårt att fylla.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Örkelljunga

Örkelljungas ungdomar behöver ett bra alternativ till långa resor.

S
Socialdemokraterna Örkelljunga

Partiet har inte lämnat någon motivering