Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska erbjuda 30 timmars barnomsorg till föräldralediga

Om frågan
Enligt skollagen har barn från ett år, vars föräldrar är föräldralediga med ett annat barn, rätt till minst 15 timmar barnomsorg i veckan. Kommunen kan besluta om att utöka tiden.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Ockelbo

Redan nu är det brist på förskollärare och det behöver inte vara fler barn i grupperna. Undantag för barn med särskilda behov.

M
Moderaterna Ockelbo

Vi vill att barnomsorg ska erbjudas arbetande föräldrar, även på obekväm tid ska detta kunna möjliggöras i form av nattis. Under föräldraledighet eller arbetslöshet ska barnomsorgens omfattning begränsas.

S
Socialdemokraterna Ockelbo

Kommunen erbjuder 15 timmar barnomsorg till föräldralediga. Det finns i dagsläget inte möjlighet att erbjuda fler timmar. Fler förskolor skulle behöva byggas för att kunna erbjuda fler timmar.

SD
Sverigedemokraterna Ockelbo

Vi tror på att de som bäst tar hand om sina barn är föräldrarna, barnen behöver också vara med sina föräldrar. Barn har redan idag rätt att vistas 15 timmar i veckan inom barnomsorgen vid exempelvis föräldraledighet. Vi anser det vara tillräckligt.

Mycket bra förslag

MP
Miljöpartiet Ockelbo

Extra viktig fråga

Miljöpartiet har motionerat om detta under mandatperioden

V
Vänsterpartiet Ockelbo

Forskning visar att barn som går på förskola senare får bättre resultat i skolan. Förskolan är även viktig för barnets sociala utveckling.