Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska verka för att mer skatteintäkter från energiproduktion stannar kvar

Om frågan
Ofta hamnar intäkterna från vind- och vattenkraftverk inte i bygden där anläggningarna ligger utan hos ägarföretaget. Förslaget syftar till att kommunen ska driva frågan om en regeländring för att en större del av intäkterna ska tillfalla kommunen som en kompensation för den miljöpåverkan som kraftverken innebär.
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

L
Liberalerna Nordmaling

Partiet har inte lämnat någon motivering

S
Socialdemokraterna Nordmaling

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Nordmaling

Extra viktig fråga

Ett mycket bra förslag som Centerpartiet har drivit länge på nationell nivå och det är där besluten kring detta måste tas men självklart driver vi på.

KD
Kristdemokraterna Nordmaling

Vi behöver främst titta på om och hur vi kan bidra till elektrifieringen av samhället, kanske ska vi verka för att öka energiproduktionen inom kommunens gränser? Det kan såklart i sin tur skapa förutsättningar för ökade skatteintäkter!

M
Moderaterna Nordmaling

Partiet har inte lämnat någon motivering

V
Vänsterpartiet Nordmaling

Partiet har inte lämnat någon motivering