Val 2022 Valkompass
kommun

Det ska finnas tillagningskök på alla kommunens äldreboenden och skolor

Om frågan
I ett tillagningskök lagas maten på plats istället för att endast värmas upp som i ett mottagningskök.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

M
Moderaterna Nora

Vi ser att vi kan säkerställa en hög kvalitet på den offentliga måltiden genom ett centralköksförfarande. Det ger dessutom staden en bättre ekonomi.

NOR
Norapartiet Nora

Anledningen är Nora kommun har byggt ett stort tillagningskök som distribueras till de flesta verksamheterna inom kommun

S
Socialdemokraterna Nora

Nora kommun har många små lokaler utspridda på många platser. Därför har vi ett modernt tillagningskök som lagar mycket bra mat på pershyttans industriområde. Varje plats har sedan ett mottagningskök.

V
Vänsterpartiet Nora

Vi har ett väl fungerade centralkök. Skulle bli för dyrt och myndighetskraven på livsmedelshantering är administrativt stora.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Nora

Partiet har inte lämnat någon motivering

LPo
Landsbygdspartiet Oberoende Nora

Partiet har inte lämnat någon motivering

MP
Miljöpartiet Nora

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

SD
Sverigedemokraterna Nora

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering