Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska fortsätta med medborgarbudgetar där invånarna har inflytande

Om frågan
En medborgarbudget syftar till att få med medborgarna i prioriteringen av kommunens resurser. Metoden beskrivs ofta som en form av medbestämmande, där invånarna lämnar förslag, rangordnar och fattar beslut.
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Nässjö

Kommunen ska fortsätta med medborgarbudgetar där invånarna får inflytande.

L
Liberalerna Nässjö

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Nässjö

Partiet har inte lämnat någon motivering

MP
Miljöpartiet Nässjö

Extra viktig fråga

Medborgarbudgetar är ett både viktigt, bra och effektivt sätt att utveckla den lokala demokratin. Miljöpartiet vill vidareutveckla medborgarbudgetarna och arbeta både fysiskt och digitalt med medborgarbudgetarna.

M
Moderaterna Nässjö

Politik ska drivas med medborgarna. Det är medborgarna som ger oss mandatet att arbeta som förtroendevalda.

S
Socialdemokraterna Nässjö

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering

SAFE
Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi, SAFE Nässjö

Extra viktig fråga

Det ger kommuninvånare visst inflytande över närsamhället under pågående mandatperiod.

SD
Sverigedemokraterna Nässjö

Partiet har inte lämnat någon motivering

V
Vänsterpartiet Nässjö

Jättebra och uppskattat med medborgarbudgetar. Nästa steg kan vara att stadsdelar får det.