Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska säga ja till vindkraft

Om frågan
För att få bygga vindkraft krävs tillstånd från den kommun där vindkraften ska etableras. Enligt miljöbalken har kommunen möjlighet att stoppa verksamhet som har betydande påverkan på landskapet.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

M
Moderaterna Mönsterås

Extra viktig fråga

Vi bör satsa på kärnkraften i första hand.

SD
Sverigedemokraterna Mönsterås

Nej, vi har redan tillräckligt med vindkraft i denna kommun. Vindkraften löser inte elförsörjningen varken i Mönsterås kommun eller i Sverige som land.

Ganska dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Mönsterås

Extra viktig fråga

Mönsterås kommun är en av de kommuner som har allra flest vindkraftverk i relation till yta och befolkning. Vi vill att en ny vindbruksplan som är medborgarvänlig tas fram innan nya beslut tas om ev mer vindkraftverk. Det är viktigt att lyssna in våra kommuninvånare. Det bör finnas fler kommuner som tar ansvar för vindkraftverken.

L
Liberalerna Mönsterås

Inte förutsättningslöst. Det måste till en analys för och emot, hur verken placeras, påverkan på miljö och boende. Den tekniska utvecklingen gör att störningarna blir av en annan omfattning än tidigare. Kanske man inte ska godkänna så stora verk?

S
Socialdemokraterna Mönsterås

Partiet har inte lämnat någon motivering

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Mönsterås

Vindkraft passar inte överallt och det är egentligen omöjligt att säga generellt ja. Däremot ska vi ha en positiv grundinställning. Vi behöver mer elproduktion för att möta det ökade elbehovet i samhället. Vindkraften är en av de elkällor som kan vara med och bidra. Generellt är det ett effektivt och miljövänligt sätt att producera el men det har även nackdelar.

V
Vänsterpartiet Mönsterås

Extra viktig fråga

Vindkraft är det klart billigaste energislaget. Dock måste lokaliseringen ske med hänsyn till boende och naturmiljö.