Val 2022 Valkompass
kommun

Odlingsbar jordbruksmark ska skyddas från bebyggelse

Om frågan
För att få bygga på jordbruksmark ska byggnationen vara av väsentligt samhällsintresse. Marken kan komma att behövas om livsmedelshandeln med andra länder skärs ner eller upphör.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

M
Moderaterna Mellerud

Odlingsbar jordbruksmark har inget värde i sig självt, utan bara när jorden brukas. Har vi mark som inte används är det självklart att marken ska bebyggas. För att Mellerud ska få inflyttning och tillväxt krävs attraktiva bostäder, det är en självklarhet för Moderaterna i Mellerud.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Mellerud

Extra viktig fråga

Vi har en ny översiktsplan och där har det gjorts övervägningar hur vi ska hushålla med marken i kommnunen. Jordbruksmark har olika prioritet genom sin jordsammansättning vilket vi naturligtvis ska ta hänsyn till. Ibland måste man ge och ibland måste man ta...

SD
Sverigedemokraterna Mellerud

Under vissa förutsättningar kan det vara motiverat att tillåta byggnation, men stor restriktivitet bör iakttas.

Mycket bra förslag

KiM
KommunPartiet Mellerud Mellerud

Extra viktig fråga

Vi tycker självklart detta är ett bra förslag, livsmedelsförsörjningen är en av de viktigaste frågor vi har att hantera. Melleruds kommun består dock till stor del av åkermark, vilket gör att vi inser att ibland måste man kompromissa genom att tillåta bebyggelse på mindre bruknings värd jordbruksmark. Väl arronderad mark med högt brukningsvärde skall dock skyddas fullt ut anser vi.

KD
Kristdemokraterna Mellerud

Extra viktig fråga

I beredskapssyfte är livsmedelsproduktion viktig dessutom har stora arealer förstörts för all framtid, bra sekundär mark finns att exploatera.