Val 2022 Valkompass
kommun

Nedlagda byskolor ska öppnas igen

Om frågan
Mellan 2016 och 2018 fattades beslut om flera skolnedläggningar i Ludvika kommun. Skolan i Saxdalen las ned 2016 och skolan i Håksberg stängdes 2019.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

MP
Miljöpartiet Ludvika

Det finns idag inte nog med behöriga lärare, därför är det en dålig idé att öppna flera mindre skolor.

M
Moderaterna Ludvika

Eleven och kvaliteten är i centrum för vår skolpolitik. Vi vill satsa på behörig personal för bästa möjliga utbildning. Vi vill även titta på att bygga en ny större skola i Grangärdebygden (Sunnansjö).

Ganska dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Ludvika

Det är svårt att uppnå gynnsamma förutsättningar för lärandet i allt för små skolor. Vi ser också utmaningar att lyckas rekrytera personal med rätt behörighet.

L
Liberalerna Ludvika

Grunden måste vara kvalliten på utbildningen - inte var den ligger. Det negativa med att inte öppna byskolorna igen är givetvis tiden fram och tillbaka till skolan.

S
Socialdemokraterna Ludvika

Det viktigaste för oss är att vi kan hålla bra kvalitet och kompetens i våra skolor för barnens bästa.

V
Vänsterpartiet Ludvika

Vi ser inget behov av att återöppna den byskola som stängdes för ett antal år sedan (Saxdalen), eftersom man istället rustat och byggt ut skolan i Blötberget.

Ganska bra förslag

K
Kommunistiska Partiet Ludvika

Ja, Grängesberg skulle behöva öppna igen

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Ludvika

Extra viktig fråga

Ett av våra egna förslag är att unga ska slippa långa restider och undersöka hur digitaliseringen kan bevara byskolorna. Dessutom är det för närvarande många elever i skolorna i Ludvika stad.

SD
Sverigedemokraterna Ludvika

Partiet har inte lämnat någon motivering