Val 2022 Valkompass
kommun

Framnäs idrottsplats ska flyttas för att ge plats åt nya bostäder

Om frågan
Om förslaget om exploatering av Framnässtaden blir verklighet måste idrottsplatsen flyttas.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

L
Liberalerna Lidköping

Extra viktig fråga

Liberalerna har i kommunstyrelsen lagt förslag på att IP Framnäs skall utvecklas istället för avvecklas. Tyvärr enbart stöd av Vänsterpartiet. Vi har även i vår budget för 2023-2026 lagt in pengar för att utveckla IP Framnäs

MP
Miljöpartiet Lidköping

Extra viktig fråga

Platsen är förknippad med en stor del av Lidköpingsbors kulturhistoria. Platsen passar väl in i Framnäsområdets utveckling. De alternativ som angetts då stadsnära skogar skall tas ner och bereda plats för denna utrymmeskrävande arena är är att slösa på de miljömässiga samt ekonomiska resurser vi har i Lidköping då Lidköping skall vara en hållbar kommun.

SD
Sverigedemokraterna Lidköping

Grönområden i centrum behövs. Framnäs IP har en lång historia på denna plats. Går att utveckla där den ligger.

V
Vänsterpartiet Lidköping

Extra viktig fråga

Idrottsplatsen har en unik historia och en central placering som måste tas tillvara. Investeringskostnaderna för att flytta Idrottsplatsen är alldeles för höga. En upprustning av idrottsplatsen kostar mindre och skapar mer liv och bättre miljö för stadens centrum.

Ganska dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Lidköping

Inom den närmaste överskådliga tiden behövs inte marken där Framnäs IP ligger för att bygga fler bostäder. Därför anser vi det vara en onödig investering i nuläget när vi har så mycket annat som måste prioriteras.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Lidköping

Vi är i behov av en ny Matcharena för Fotboll och Friidrott, och genom att vi flyttar den får vi möjlighet till sjö nära bostäder

M
Moderaterna Lidköping

Extra viktig fråga

Ska Lidköpings kommun växa behövs det fler bostäder, därför behöver ambitionen om bostadsbebyggelse höjas till 400 bostäder per år. Samtidigt behöver bebyggelse ske i kommunens alla hörn från centrala stan, i minde orter samt på landsbygden.

S
Socialdemokraterna Lidköping

Vi vill också möjliggöra för handel, hotell och konferens vid Framnäsområdet. Samtidigt vill vi utveckla Ågårdens friluftsområde med en fullmåttsarena inomhus, en matcharena utomhus för fotboll/isidrott och med möjlighet för en friidrottsarena. Vi vill att Ågårdsområdet blir ett nav för idrotten i Lidköping.