Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska säga nej till havsbaserad vindkraft utanför Laholmsbukten

Om frågan
Vattenfall har ansökt om att få bygga 50 stycken 290 meter höga vindkraftverk på Stora Middelgrund, cirka 40 kilometer utanför Laholmsbukten. Beslutet ska tas av regeringen, men kommunen kan som remissinstans vara med och påverka.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet Laholm

Vi är för havsbaserad vindkraftverk.

MP
Miljöpartiet Laholm

Extra viktig fråga

Sverige behöver fossilfri energi i södra Sverige. Havsbaserad vindkraft är en del av lösningen. Dock skall det vid byggande och drift tas stor hänsyn till livet i havet och fågellivet. Skall inte byggas i Reservat eller i Natura 2000 områden.

V
Vänsterpartiet Laholm

Extra viktig fråga

Klimatkrisen är akut och vi måste snabbt ställa om Sverige för att minska utsläppen. Här spelar energifrågan en avgörande roll. Politikerna i Södra Halland Kraft måste driva på om att öka den förnybara energin genom att bygga ut sol- och vindkraft. Vi vill att Laholm sätter solpaneler på alla offentliga byggnader.

Ganska bra förslag

L
Liberalerna Laholm

Kommunen ska ha stort inflytande och ska kunna säga nej. Mer miljövänligt el behövs från vindkraftverken, men ska alltid avgöras från fall till fall.

M
Moderaterna Laholm

Vi anser generellt att kommunen ska ha vetorätt i frågor som rör kommunen. Ytterst beror detta på vilka konsekvenser det blir för Laholmarna.

Mycket bra förslag

KD
Kristdemokraterna Laholm

Värna den lokala demokratin med bibehållet kommunalt veto. Ge både kommuner liksom enskilda fastighetsägare incitament att bejaka vindkraft. Titta gärna på erfarenheter från Danmark och Finland.

Lap
Laholmspartiet Laholm

Partiet har inte lämnat någon motivering

MED
Medborgerlig Samling Laholm

Partiet har inte lämnat någon motivering

S
Socialdemokraterna Laholm

Viktigt att det finns utanför siktlinjen från land

SD
Sverigedemokraterna Laholm

Extra viktig fråga

Vi behöver inte mer intermittent elproduktion utan stabil energitillgång med en återgång till effektivisera kärn-, och vattenkraften.