Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska öppna ett trygghetsboende för äldre i Valskog

Om frågan
Trygghetsboende är en mellanboendeform som överbryggar glappet mellan vanligt boende och särskilda boenden med heldygnsomsorg. Det krävs inte något biståndsbeslut från kommunen för att flytta till ett trygghetsboende. 
Så svarar partierna

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Kungsör

Partiet har inte lämnat någon motivering

KD
Kristdemokraterna Kungsör

Extra viktig fråga

Vi behöver trygghetsboenden, det ökar möjligheten för äldre par att fortsätta leva tillsammans.

L
Liberalerna Kungsör

Extra viktig fråga

Många äldre finns i kommundelen som inte vill flytta

M
Moderaterna Kungsör

Partiet har inte lämnat någon motivering

S
Socialdemokraterna Kungsör

Vi ser gärna att det uppförs ett trygghetsboende där om underlag finns.

SD
Sverigedemokraterna Kungsör

Extra viktig fråga

Självklart ska man kunna bo på hemorten när man blir gammal, och Valskog är hemorten för många Kungsörsbor.