Val 2022 Valkompass
kommun

Ett nytt industriområde ska byggas på Runnevål

Om frågan
Området ligger på tidigare jordbruksmark i utkanten av Kil.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

L
Liberalerna Kil

Vi tycker att placeringen av ett industriområde på Runnevål är olämplig pga närheten till bostäder. Förutom störande ljud ökar även tunga trafik i området. Vi tycker att kommunen ska göra en översyn av området för att säkerställa att befintliga industritomter används på rätt sätt.

MP
Miljöpartiet Kil

Platsen är illa vald, ligger på fin jordbruksmark, och alltför nära bebyggelse. Det finns plats i befintliga industriområden, och ett nytt område måste placeras på mer lämplig plats.

M
Moderaterna Kil

Etablera attraktiva industriområden efter Rv61 och E45 samt nordost om Stenåsen, (Epadalen-Sätterberga), för att tillvarata befintlig infrastruktur.

SD
Sverigedemokraterna Kil

Fastighetsägarna har klart och tydligt uttryckt missnöje för byggnationen och byggnationen utförs på fullt användbar åkermark.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Kil

Processen med att ta fram företagsmark startade 2014. Totalt togs åtta områden fram varav Runnevål var ett. Detta var det bästa alternativet och det har också Mark- och miljööverdomstolen fastslagit. Viktigt att fullfölja denna plan då vi inte har någon annan mark att erbjuda företagare.

Mycket bra förslag

S
Socialdemokraterna Kil

Extra viktig fråga

företagsetablering bidrar til tillväxt och inflytande till kommunen