Val 2022 Valkompass
kommun

Guldhuset som planeras vid Stortorget ska byggas på någon annan plats

Om frågan
Ett byggföretag har fått löfte om att bygga ett stort guldfärgat flerfamiljshus vid Stortorget i Katrineholm. Enligt avtalet måste bygget vara igång innan våren 2023, men har inte kommit igång än.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

M
Moderaterna Katrineholm

För det första är det inget guldhus. Detaljplanen finns och marken är anvisad till byggherre.

S
Socialdemokraterna Katrineholm

Ett hus vars utformning och färg ännu inte är bestämt planeras att byggas för en inramning av torget. Möjlighet till aktiviteter och samvaro bidrar till ett mer levande centrum och torg

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Katrineholm

Huset på torget, eller guldhuset, är felplacerat. Ett torg är en plats för möten och människor. Det är aktiviteter som ger torget liv. Centerpartiet har inga synpunkter på huset i sig, det kan byggas på någon annan plats.

Mycket bra förslag

KD
Kristdemokraterna Katrineholm

Extra viktig fråga

Vi anser att Stortorget behöver vara en öppen yta där invånarna kan träffas och där vi kan ha stora gemensamma aktiviteter. Vi anser att kommunens invånare på nytt ska få komma med sina förslag på hur torget ska utformas, tex en scen, en lägre byggnad med ett trevligt café. Guldhuset skulle kunna uppföras där Shell-macken är placerad idag, där skulle huset bli ett bra landmärke för Katrineholm.

L
Liberalerna Katrineholm

Ett hus på förslagen plats kommer att skärma av staden helt mellan norr och söder. Öppna upp mer så att det vackra stationshuset och gamla posten kommer i blickfånget från torget och att torget kommer i blickfånget för de som byter tå i Katrineholm

MP
Miljöpartiet Katrineholm

Extra viktig fråga

Att bygga det tänkta huset på Stortorget skulle vara ett negativt ingrepp i stadsbilden. Torget har aldrig avgränsats åt norr av högre byggnader. Vi tycker att det är ett mycket bra förslag att tänka om och placera "guldhuset" någon annanstans i centrala Katrineholm. Vi vill dock att det görs på mark som redan är tagen i anspråk, inte på åkermark eller obruten naturmark som vi behöver skydda.

SD
Sverigedemokraterna Katrineholm

Ja, annan plats. Inte på torget.

V
Vänsterpartiet Katrineholm

Projektet med ett hus på torget uppfyller ingen funktion förutom som landmärke och inramning. Hela projektet har kantats av många frågetecken sen det drogs igång och har nu utvecklats till en prestigefråga. Majoriteten vill att det ska byggas till varje pris. Det finns en anledning till att KFAB en gång i tiden sa nej till att ta på sig projektet. Man insåg att det fanns ingen ekonomi i det hela.