OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Michael Jämtsved (fotograf Michael de Grasse)

Michael Jämtsved

Varför ska väljarna rösta på dig?

Till hösten blir jag förhoppningsvis pappa och jag vill verkligen ge hen så bra förutsättningar i livet som möjligt, därför kommer klimatfrågan alltid komma först för mig.

Presentera dig själv

Jag är en 36 åring som gillar min fru, god mat och att skratta med hela magen. När jag inte är försjunken i möten eller handlingar så står jag gärna vid grillen eller kollar på fotboll. En dag ska jag skaffa mig en utomhus-TV så jag kan grilla och kolla på fotboll samtidigt.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst Miljöpartiet i egen majoritet, i brist på det någon form av majoritetskoaltion med MP och S som bas.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Michael Jämtsved

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: Vinstjakten i skolan har fått helt orimliga konsekvenser på det svenska skolsystemet. I ett första steg måste åtminstone förslagen från Åstrandutredningen genomföras så att alla skolor får betalt för de uppdrag de faktiskt har.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: Ny kärnkraft tar lång tid att få fram, samtidigt som konsumenter och industri skriker efter mer energi idag. Förnybart i kombination med vätgas är planerbart och ger oss mycket energi på kort tid.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: Brottsutsatta områden är ofta samma sak som fattiga områden, polisen ska inte ges någon generell möjlighet att visitera människor som har det sämre ställt. Redan idag har polisen alla möjligheter att visitera den som de misstänker för brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: RUT-avdraget innebär en subvention av en viss typ av konsumtion på ett sätt som ofrånkomligen snedvrider konkurrens och företagande. Vill man öka folkets konsumtionsutrymme kan man till exempel höja grundavdraget istället.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: Sverige är en stor utsläppare av koldioxid och en av världens största vapenexportörer, så det är orimligt att vi inte städar upp efter vad vi själva ställt till med.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: Den delen av apanaget som går till kungafamiljens egna komsumtion, dvs inte till upprätthållandet av kulturhistoriska byggnader eller saker som är direkt relaterat till uppdraget bör begränsas, förslagsvis till motsvarande en riksdagslön. Långsiktigt ska givetvis arvsfursteriet avskaffas och till förmån för folkvalda representanter.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: Drivmedelsskatterna är det effektivaste sättet vi har att bli av med vår största utsläppskälla. Över tid ska givetvis bensin- och dieselskatt höjas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: Den nuvarande fastighetsskatten är usel, den föregående var ännu sämre. Kan man hitta en modell med rimlig fördelningspolitisk profil som inte tvingar folk från hus och hem är fastigheter en utmärkt skattebas.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: Det offentliga ska inte minska sina utgifter för kultur, snarast tvärtom. Samtidigt, om det sker omfattande privat investering i kultur så är det såklart inte en dålig sak.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: Kommunerna ska vara med i processen och ska även fortsättningsvis ha planmonopolet, vi måste dock skapa en ordning som främjar investeringar och som inte tvingar fram onödiga kostnader för vindkraftsbolagen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: Vi lever i en i grunden frihetlig demokrati, att i en sådan förbjuda människor från att be om hjälp är givetvis en absurd tanke.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: Det snedvridna uttaget av föräldradagar är antagligen det främsta skälet till varför livslön och pension skiljer sig så mycket åt mellan män och kvinnor. Detta måste vi såklart få ordning på.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: Att vården dräneras på resurser för att nätläkare hetsar oss att "besöka" dem för lindriga snuvor är såklart helt orimligt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: PUT ger bättre förutsättningar för integration och anknytning. I ett land som har stora integrationsproblem borde vi göra allt för att underlätta integrationen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: NATO är det enda rimliga tillgängliga skyddet som finns med ett allt mer olustigt Ryssland. Det vore såklart att föredra om NATO vore bättre, men det är i alla fall bättre än ingenting.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: Att helt avskaffa strandskyddet i vissa områden är givetvis orealistiskt, att däremot vara mer tillåtande på specifika platser där det inte rådet direkt konkurrens om markanvändandet framstår som rimligt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: Alternativet är att dra ner på välfärden och det är en dålig idé.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: Vi ska ha ett starkt public service som kan agera självständigt från klåfingriga politiker. Med den ingången blir det tveksamt att prata om hur brett uppdraget faktiskt ska vara.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: För att klara klimatmålen bör vi så snabbt som möjligt förbjuda nyförsäljning av bensin- och dieselbilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: Betyg fungerar som urval inför kommande studier och ska så fortsatt vara. Eftersom man inte kan söka skola på betyg från årskurs 5 är betyg därifrån helt meningslöst, däremot ska såklart en löpande kunskapsuppföljning ske på individnivå.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: Kommunerna har radikalt olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. För en likvärdig välfärd behöver en ökad omfördelning ske.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: Risken är överhängande att marknadshyror på nya hyresrätter spiller över på befintligt bestånd genom antingen avsaknad av renoveringar eller väl kreativa upplägg för att få klassa lägenheter som nya. Vi behöver mer prisvärda lägenheter, inte mindre.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: Tåginfrastrukturen i Sverige idag är långt eftersatt och redan dagens trafikmängder kräver nya stambanor, dessa ska såklart byggas med den senaste tekniken. Dessutom behövs snabbare tåg för att kunna konkurrera med flyget på de medellånga sträckorna.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: Karensdagen tvingar människor att gå till jobbet sjuka, framförallt i serviceyrken och sektorer med lägre löner. Detta leder till en generell ökad smittspridning i samhället vilket vi borde ha lärt oss att vi vill undvika.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Jämtsved: Vi har en välfungerande ordning idag som uppskattas av alla utom ideologiska debattörer, låt verkligheten vara styrande även fortsatt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Michael Jämtsved: Ingen människa ska behöva fly, men alla människor ska kunna flytta dit de vill.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Michael Jämtsved: Polisen ska inte avlyssna och övervaka människor som de inte misstänker för brott. Det är bättre att de ägnar sig åt människor som de misstänker för brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Michael Jämtsved: För kapital är Sverige idag i princip ett skatteparadis, ökad kapitalskatt är ett bra sätt att finansiera våra gemensamma åtaganden.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Michael Jämtsved: Sverige är ett skogsbrukande land med en enorm del produktionsskog, det är rimligt att den skogen även fortsättningsvis kan brukas. Den skogen som inte är produktionsskog idag behöver dock i högre utsträckning skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Michael Jämtsveds val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning