Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Fredrik Runesjö (fotograf Elise Backman)

Fredrik Runesjö

Varför ska väljarna rösta på dig?

Den politiska nivån ska fokusera på att lösa problem i samhället och ställa olika grupper och intressen mot varandra. Vi behöver vara mer proaktiva istället för reaktiva. Jag tänker hela tiden ompröva beslut och uppdatera min syn i frågor i takt med att den allmänna kunskapen förbättras och att lägesbilden blir tydligare.

Presentera dig själv

Före detta yrkessoldat som efter studier kring säkerhetspolitik såväl som jämställdhet i internationella relationer fastnade på Försvarsmaktens Högkvarter. Eftersträvar att män och kvinnor ska ha lika förutsättningar och att totalförsvaret ska stärkas. Jag är en typisk folkpartist som tror sig ha svar på det mesta, men tillräckligt öppen och nyfiken för att ta till mig ny fakta.

Vad har du för yrke?

Jämställdhetsstrateg sedan 2016, dessförinnan yrkessoldat. Blivande officer.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Thorbjörn Fälldins citat "Håll gränsen"

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Enpartiregering med 51% av väljarna som stödjer L. Därefter i andrahandsval en M-ledd regering där såväl L/KD/SD får inflytande, då parlamentariska läget ser ut som det gör. SD ska inte ingå i regeringen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Fredrik Runesjö

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Nej, inte förbjudas - däremot reformera och behålla valfrihet med seriösa aktörer som återinvesterar i verksamheten. Att förbjuda friskolor - vilket ett vinstförbud i praktiken innebär - är inte vad svensk skola behöver just nu.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Extra viktig Kärnkraft är en planerbar energikälla och kommer behövas för överskådlig tid för att minska utsläpp här och nu och i framtiden. Vi behöver en mix med flera energikällor, men som elbristen i södra Sverige visat så var nedstängning av fungerande reaktorer ett dåligt beslut.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Polisen ska ha möjlighet att visitera där de har misstanke, att begränsa till brottsutsatta områden är inte tillräckligt. Fler synliga poliser som är närvarande och som samverkar med exempelvis socialtjänst är vägen framåt, snarare än att punktmarkera enstaka delar på en karta och visitera så många som möjligt av de som rör sig i området.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Skatt på arbete och tjänster behöver minska överlag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Extra viktig Liberalerna står fast vid målet om 1%, samtidigt ska man ha i åtanke att vi gett mest i bistånd per capita i hela EU i ett decennium. Under några mandatperioder är jag öppen för att biståndet befinner sig mellan 0.7% och 1% beroende på andra behov Sverige har i närtid. FNs efterfrågade nivå är 0.7%.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: På sikt vore det bäst ifall kungahuset hade ett eget kapital som de förvaltar efter eget tycke, men tills dess bör tilldelning justeras efter inflation och ökade kostnader.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Det ska inte vara en klassfråga att ha råd att köra bil. Dagens priser med såväl skatter som världsmarknadspriser motiverar en översyn. Fordonsindustrin ställer om till elektrifiering och på sikt kommer Sveriges fordonsflotta att släppa ut mindre koldioxid.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Jag är emot att införa fastighetsskatt, tvärtom behöver Sverige uppmuntra till att fler äger sitt boende, och detta kräver en förutsägbar skattepolitik.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: I takt med att skattetrycket minskar och fler personer får behålla mer i plånboken bör en större del av det kulturella utbudet finansieras privat.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Det kommunala självbestämmandet ska vara fortsatt starkt. Det är bättre att medborgare har insyn i byggandet av vindkraft på lokal nivå planeras, eftersom det främst är invånare i kommunen som påverkas av beslutet att bygga eller att avstå från att bygga ut vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Extra viktig Idag sker detta beslutsfattande på kommunal nivå, även om denna självbestämmanderätt ska bevaras så är det rimligt att Sverige antar en gemensam policy för detta. Vårt öppna samhälle genom EU är tänkt att möjliggöra arbete och turism, inte tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Ett tredje juridiskt kön kan underlätta för personer som varken identifierar sig som kvinna eller man, och som övervägar könsbekräftande åtgärder. Givet att andelen personer i samhället som tillhör denna grupp är relativt liten kommer vi fortsatt kunna använda data för följa utveckling kring jämställdhet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Extra viktig De 90 öronmärkta dagarna ska behållas. För föräldrapenning på grundnivå ska öronmärkning införas. Det är viktigare att eftersträva ett mer jämställt uttag av föräldrapenning i de grupper där män inte tar ut några dagar alls, än att jaga med blåslampa i de grupper som konsekvent ökar uttag av "pappadagar".

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Nej, däremot ska modellen för ersättning ses över. Digital sjukvård innebär möjligheter, däremot kan systemet kalibreras istället för att förbjudas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Sverige kan inte ha en mer generös migrationspolitik än övriga EU-länder och givet det stora ansvaret Sverige åtagit sig med oerhörda integrationsutmaningar är det inte aktuellt att ändra på policyn de närmsta mandatperioderna. Givet att det tar 16 år innan nyanlända är självförsörjande så kommer tillfälliga uppehållstillstånd behöva vara regel för överskådlig framtid,

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Extra viktig Ja! Genom att vara medlem kan Sverige bidra i högre utsträckning till regional säkerhet och framför allt stödja Baltikum. Vi behöver samtidigt kraftigt utöka vår försvarsförmåga med fler anställda soldater, bättre förmåner för officersutbildning och högre löner generellt. Mer vapensystem och redundans krävs så vi kan stödja partnerländer, men även det civila försvaret behöver rustas upp.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Nej, bättre med skattesänkningar för företagare så att det går fortare och blir billigare att anställa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Extra viktig Sverige har idag redan oerhört högt skattetryck utan att lyckas med en ordentlig finansiering av försvaret. Det krävs snarare en rejäl prioritering i statsbudgeten. Sverige behöver se över vilka uppgifter som är särskilt avgörande för att fungera som stat och kraftigt fokusera på dessa, där försvar - utöver rättsväsendet - är en fundamental del (och som socialdemokraterna misslyckats med).

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Extra viktig Public service får ungefär 8500 miljoner årligen, en siffra som absolut kan minska något. Statlig TV och radio är relevanta för att upprätthålla opartisk rapportering men ska inte konkurrera ut lokala dagstidningar, eller eftersträva att erbjuda samma utbud som streamingtjänster. Uppdraget kan definitivt vara smalare, en minskning med 25 - 50% inom två mandatperioder vore eftersträvansvärt.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Marknaden ställer redan om till elbilar, att styra genom tvång innan dess att nät med laddstationer är utbyggt, särskilt vid landsbygden, är att skjuta sig själv foten och toppstyra från Stockholm.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Dagens kommunala utjämningssystem ska bevaras. Däremot bör kommuner prioritera sin kärnverksamhet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Extra viktig Trafficking och sexualbrott ska motverkas, köp av sexuella tjänster ska därför innefatta fängelse på straffskalan.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Som jag ser det kan man välja mellan två system: dagens innanförskap där den som levt längst i Sverige kan få en lägenhet genom att ha köat längst tid i hyreskön. Alternativ två innebär att gå mot friare (marknads)- hyressättning så att marknadsläget styr. Vägen till marknadshyror går via friare hyressättning i nyproduktion. Samtidigt behöver villkoren för att köpa egen bostad förbättras.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Extra viktig Kostnadskalakylen är ohållbar då kundunderlaget för dessa resor inte bär kostnaden. Det är bättre att prioritera den befintliga kapaciteten, underhåll och driftsäkerhet. Att pendla med tåg till grannkommunen är viktigare än enstaka resor till kontinenten, med ett tåg subventionerat av skattebetalare.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Vissa åtaganden behöver samordnas och styras centralt, framför allt nationell krisberedskap och vid händelser av ofred.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Nej. det är rimligt att det finns en kostnad för den enskilde för att undvika att sjukskrivning ökar. Hur modellen ska se ut med ersättning för sjukdag 1-2-3 och så vidare kan ses över och utredas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Reglerna för uppsägning med reformerad LAS innebär framför allt att de blir mer konsekventa och lättare för arbetstagare och arbetsgivare att förutse. Tidigare innebar processen för uppsägning att det beror på fall till fall, med nya regler blir det tydligare för alla vad som gäller vid misskötsamhet, exempelvis.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Runesjö: Nuvarande regering, med stöd av vänsterpartiet och centerpartiet, har röstat emot brytning av mineral och metall i Sverige samtidigt som vi behövt importera samma varor från länder med sämre miljökrav. Vi borde tvärtom kunna exportera och därigenom stärka vår välfärd genom de vinster som exportnäringen möjliggör.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Runesjö: Extra viktig Sverige har åtagit sig en stor uppgift genom att ta emot ett historiskt högt antal asylsökande, samtidigt som vi inte har kapacitet att utvisa de som fått avslag. Tills dess att vi förmått avvisa de som saknar asylskäl bör vi vara restriktiva. Systemet behöver vara robust och hållbart över tid.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Runesjö: Extra viktig Vi måste knäcka gängen och därför ge polisen de verktyg de efterfrågar, där detta är en pusselbit.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Runesjö: Extra viktig Det ska löna sig att arbeta, ta mer ansvar och höja inkomsten. Problemet är inte de som tjänar mycket pengar utan de som inte betalar in någon skatt alls. Vi behöver utöka pyramidens bas så att fler är i arbete, snarare än att omfördela och höja skatterna för de som tjänar mest.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Fredrik Runesjös val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi

Så svarar Fredrik Runesjö: Extra viktig Jag kallar mig gärna för rättstatsliberal, utan en fungerande rättstat där brott beivras så raseras samhällskontraktet mellan de som arbetar och betalar in till systemet och de som förstör systemet genom brott. Lag och ordning - integration samt landets ekonomi hör ihop. Stärker vi ekonomin genom att fler arbetar och integreras så kan även lag och ordning stärkas genom ökade resurser.