Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Edvin Arnby-Machata (fotograf null)

Edvin Arnby-Machata

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag driver inte någon personvalskampanj

Presentera dig själv

Samhällsengagerad pappa med bakgrund inom civilsamhället.

Vad har du för yrke?

Verksamhetsutvecklare - jag utvecklar ny verksamhet för utsatta barn

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Palme, Obama, Fridolin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

MP-S-V-(C)

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Edvin Arnby-Machata

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Extra viktig Skattepengar för barns utbildning ska gå till barns utbildning - inte privat vinst!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Extra viktig Vi har en bra energi-mix idag, med en växande del förnybart. Dagens höga priser beror på Tysklands fossilberoende och vår koppling till EU-marknaden - inte vårt energisystem. Samtidigt är kärnavfallsfrågan inte löst, och även om riskerna är små, är konsekvenserna förödande vid kärnkraftsolyckor.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Polisen kan redan visitera folk när det är befogat, och visitationszoner riskerar göra problemet värre (enl. "broken windows"-teorin)

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Vore bra med sänkt skatt på arbete generellt istället, som del av en grön skatteväxling.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Extra viktig Minskar vi biståndet är det världens allra fattigaste som drabbas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Det är 2022. Monarkin är förlegad och bör avvecklas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Extra viktig De höga priserna beror på låg tillgång och bibehållen efterfrågan. Detta gör att en skattesänkning leder fort till en prisökning - men där pengarna nu går till Putin och andra oljeländer istället för Svenska statskassan.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Vi har orimlig och orättvis situation idag som gynnar de som kan äga sina bostäder istället för att hyra. Men vi behöver en progressiv fastighetsskatt, och det är komplicerat att få det rätt. I avvaktan på en ordentlig utredning vill vi höja taket för den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Den konstnärliga friheten skyddas bäst av ett statligt system som är uppbyggt för att skyddas från svängningar i opinionen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Vindkraften behöver byggas ut, men närboende behöver kompenseras bättre än idag. Kommuner bör heller inte kunna säga nej till vindkraftsparker ute till havs.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Idiotiskt förslag. Som att tro att man kan förbjuda fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Icke-binära människor har funnits i alla tider.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Ja, men viktigt att uppmuntra pappor att ta ett större ansvar, t ex genom 3 "pappa-månader"

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Nej, men däremot bör en längre peng tilldelas dem för nät-konsultationer, så att innovationsvinsten inte enbart hamnar i privata fickor.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: En förutsättning för lyckad integration

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Extra viktig Sverige har en lång historia av neutralitet - genom Kalla krigets svåraste tider. Det har gjort att vi kunnat spela en viktig roll i att balansera och leda en icke-allierad rörelse.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Borde hänt för länge sedan

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Nej, men det bör vara lättare att få dispens i kommuner med låg befolkningstäthet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Sverige ska inte upprustas militärt!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Public Service är viktigt, och bör skyddas i grundlagen

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Extra viktig Detta borde beslutats om för fem år sedan, för att vara tydligare och ge bilindustrin tid att ställa om. Nu går dock trenden så fort att ett förbud kanske inte ens är nödvändigt?

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Inte vettigt...

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Det är en bra princip, men man får inte glömma att det ofta finns fattiga områden i rika kommuner också.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Straffbart med böter betyder lagligt för en kostnad.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edvin Arnby-Machata: Nya hyresbostäder är ofta så dyra att ingen (som inte har råd med bolån) har råd med dem.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Edvin Arnby-Machatas val:

 • Energipolitik
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning