Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Philip Nordqvist (fotograf null)

Philip Nordqvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vill man ha en ung röst i politiken som driver frågor som gör det enklare för människor att bestämma över sitt liv, val, jobb och ekonomi

Presentera dig själv

36 år, 2 barn och fru.

Vad har du för yrke?

Ambulanssjukvårdare och Egen företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Anders Borg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M, Kd, L och SD

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Philip Nordqvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Philip Nordqvist: Vi behöver en trygg och stabil energiförsörjning

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Philip Nordqvist: Extra viktig Fram tills vi har byggt ut laddinfrastrukturen så skall inte människor bestraffas för att man måste använda bilen

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Philip Nordqvist: Människor skall inte straffas för att man äger en fastighet

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Philip Nordqvist: Staten skall inte bestämma över hur människor fördelar sin föräldrapenning

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Philip Nordqvists val:

  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi
  • Sjukvården