Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lova Necksten (fotograf Fredrik Hjerling)

Lova Necksten

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag valde att börja engagera mig politiskt för snart tio år sedan för att jag kände en stark oro över vilken framtid mina och andras barn skulle växa upp i på grund av klimathotet men även utifrån en framväxande främlingsfientlighet och konservatism i samhället. Just detta är det jag vill jobba för att motverka. De viktigaste frågorna för mig att driva kommer vara miljö- klimat och jämställdhet.

Presentera dig själv

Jag bor tillsammans med min man och våra fyra gemensamma barn på en liten hästgård utanför Ronneby i Blekinge. Jag har de senaste två mandatperioderna suttit som gruppledare för Miljöpartiet i Ronneby kommun. Vid sidan av politiken lägger jag mycket av min fritid hemma på gården där odling och husrenovering varvas med det vardagliga familjelivet.

Vad har du för yrke?

Kvalitetsutvecklare inom skola och utbildning

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det behövs ett starkt styre med en majoritetsregering där Miljöpartiet givetvis ska ingå. Det bästa vore ett rödgrönt styre.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Lova Necksten

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Skattemedel ska stanna där de hör hemma, hos eleverna i skolan. Vinst ska därför återinvesteras i skolan för att komma eleverna tillgodo, inte hamna i en aktieägares fickor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Vi behöver satsa på att snabbt bygga ut vår el- och energiförsörjning med så säkra och hållbara energikällor som möjligt genom snabb utbyggnad av förnybar energiproduktion. Kärnkraft innebär inte bara en säkerhetsrisk, det är även dyrt och tar lång tid att bygga ut.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Visitationszoner riskerar att leda till minskad tillit och förtroende för polisen i de områden som där man istället behöver arbeta med det motsatta.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: RUT-avdraget innefattar många olika tjänster, däribland möjlighet till reparation av prylar som i sin tur bidrar till en ökad hållbarhet och bidrar till cirkulär ekonomi. Denna typ av tjänster behöver vi satsa mer på, men samtidigt skapa förutsättningar för att fler ska kunna ta del av dem.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Det finns många akuta biståndsbehov runt om i världen och som ett av världens rikaste länder måste Sverige gå före och visa vägen i biståndsarbetet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Monarkin och att födas till ett kungligt uppdrag hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle och bör därför avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Hög skatt på fossila drivmedel är ett viktigt verktyg i den gröna omställningen och för att kunna nå klimatmålen. Genom hög skatt på bensin och diesel kan vi minska de fossila utsläppen samtidigt som vi också kan få fler att resa mer hållbart.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Som fastighetsskatten är utformad idag riskerar en höjning att slå hårt mot de som har ett lägre kapital. Det är viktigt att bostäder beskattas, men själva utformningen behöver ses över så att den blir mer enhetlig och rättvis.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Kulturen ska varken vara för hårt styrd av marknaden eller av politiken. Konstnärlig frihet är en viktig grund för kulturen vilken riskerar att inskränkas om den blir allt för påverkad av kommersiella intressen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Idag stoppas allt för många vindkraftbyggen som skulle behöva komma till stånd. Kommunerna behöver givetvis ha möjlighet till inflytande i frågan, men det behöver regleras på ett bättre sätt än idag.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Fattigdom kan inte förbjudas och ett förbud mot tiggeri minskar ingen fattigdom, det gör bara att vi inte längre ser den. Det är istället viktig att vi jobbar för att ingen ska hamna i den ekonomiska utsatthet och det sociala utanförskap som gör att man tvingas till tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Varje människa ska ha rätt att få identifiera sig på det sättet som hen själv vill. Många identifierar sig varken som man eller kvinna och det är därför viktigt att det finns ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Ett jämställt uttag av föräldraledighet är en viktig del i en ökad jämställdhet mellan könen. I takt med att fler dagar har öronmärkts till den ena partnern har också uttaget blivit mer jämställt. Därför är det viktigt att vi fortsätter detta och inför en tredelad föräldraförsäkring där varje partner har varsin del och sedan själva kan fördela den tredje delen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: De privata nätläkarna har bidragit till att skapa en mer ojämställd vård där resurser och skattemedel i större utsträckning tas upp av de som inte alltid har ett vårdbehov. De som har störst behov ska alltid prioriteras först och skattemedel ska stanna i välfärden, inte plockas ut i vinst.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: En viktig del i att kunna skapa en bra integration och etablering i Sverige är att känna trygghet i att man får stanna och bygga sitt liv här. Framför allt för barn skapar det en otrygg uppväxt att inte veta hur länge man får stanna i Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Sverige bör inte ingå i en kärnvapenallians utan istället verka för nedrustning och ett kärnvapenförbud. Turkiets krav på Sverige visar tydligt andra mindre demokratiska länders möjligheter att diktera villkoren för Sveriges försvarspolitik och arbete med mänskliga rättigheter om vi går med i NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Vi behöver bygga ett trygghetssystem som omfattar alla och där a-kassan ligger på en rimlig nivå. Därför är det viktigt att höja grundersättningen i a-kassan och se till att den gäller för alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Strandskyddet är en viktig del för att bevara allemansrätten och för att skydda värdefull natur. Detta är givetvis något som vi behöver värna om och därför bör vi istället skärpa kraven för strandskydd i områden längs kusten som är särskilt viktiga för friluftslivet och för att skydda djur och natur.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Vi behöver rusta upp försvaret, men samtidigt se till att resurser för detta inte går ut över vår välfärd och drabbar de som har det sämre ställt. Därför bör skatten höjas och särskilt bör värnskatten återinföras så att de som tjänar mest också bidrar mest.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Public service som oberoende media är en viktig del av vårt demokratiska samhälle och ska fortsatt ha ett bibehållet uppdrag. För att ytterligare stärka public service roll och skydda mot politisk styrning bör deras uppdrag skyddas i grundlagen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Extra viktig Att minska på de fossila transporterna krävs för att vi klara klimatmålen och hålla oss under 2 graders uppvärmning. En viktig del i detta är att ställa om fordonsindustrin och att fasa ut bensin- och dieselbilar. EU har redan fattat beslut om ett förbud av ny bensinbilar från 2035, men vi behöver kunna gå snabbare fram.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Forskning visar att betyg inte gör att någon skillnad för de elever som redan klarar sig bra i skolan, men att det däremot kan få en motsatt effekt för de som har det svårt. Betyg ska enbart användas för att kunna göra ett urval till gymnasiet eller vidare högre studier. Därför behöver vi snarare se över om betyg ska sättas i senare åldrar än idag.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Vi behöver öka likvärdigheten mellan kommunerna genom en mer rättvis fördelning av skatteinkomster. Vilken skolgång barn i en viss kommun ges eller vilken vård som kan erbjudas till äldre ska inte vara avhängt på var man bor och vad kommunen har råd med. Staten behöver också ta ett större ansvar för fler anställda och högre lön inom skola, vård och omsorg.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Mycket mer måste göras för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och köp av sexuella tjänster är ett övergrepp. Vi behöver se över sexuallbrottslagstiftningen och skärpa synen på köp av sexuella tjänster, det är orimligt att detta i dagsläget endast ger böter. Man ska aldrig kunna köpa sig till ett samtycke.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Det finns en överhängande risk att marknadshyror leder till höjda hyror som i sin tur riskerar att göra fler bostadslösa och ytterligare öka bostadssegregationen. Detta är helt i motsatts till det som behöver göras för en minskad bostadssegregation och ökad fattigdom.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Vi behöver kunna resa snabbare med tåg för att fler ska ställa om till ett mer hållbart resande. Höghastighetståg skulle göra flyget mellan flera större städer överflödigt och därmed minska inrikesflyget. Vi ligger långt efter i jämförelse med många andra Europeiska länder och när vi bygger nya stambanor måste vi bygga för snabba och moderna tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Varje region vet bäst vilka behov som finns just där och beslut som rör de som bor i varje region ska fattas så nära dem som möjligt. Staten behöver däremot bidra med större finansiering för att regionerna ska klara sitt uppdrag och för att vården ska bli mer jämlik över hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Karensdagen slår hårdast mot de som redan har det tufft ekonomiskt. Många med låga inkomster har på grund av karensdagen inte har råd att stanna hemma vid sjukdom och tvingas istället gå sjuka till jobbet.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Alla ska ha rätt till en trygg anställning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Necksten: Gruvindustrin orsakar ofta stora miljöproblem bland annat genom att omgivande natur och biologisk mångfald skadas samt att giftiga kemikalier riskerar att släppas ut. Dessutom har gruvindustrin en stor påverkan på lokalbefolkning och urfolkets möjlighet till att bedriva rennäring. Därför behöver det istället till skärpta miljökrav för att få öppna nya gruvor.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lova Necksten: Ingen väljer att bli flykting och lämna sitt land, men för de som tvingas till detta behöver vi visa solidaritet och medmänsklighet genom att göra allt vi kan för att ge dem skydd hos oss i Sverige. Att söka asyl är också en mänsklig rättighet som vi behöver värna om,

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lova Necksten: Möjlighet till avlyssning kan vara ett viktigt verktyg för att kunna bekämpa gängkriminaliteten och den grova brottsligheten. Samtidigt får detta aldrig gå ut över den personliga integriteten och det är viktigt att det finns tydliga regler för att det inte ska kunna missbrukas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lova Necksten: Vi har idag ökade klyftor i samhället mellan de som tjänar väldigt mycket och de som lever i fattigdom. De allra rikaste ska i högre grad bidra till vår välfärd för att skapa ett mer jämlikt samhälle med minskade klyftor,

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lova Necksten: Vi behöver ett ökat skydd av skogen för att inte bli av med de höga naturvärden och den biologiska mångfald som riskerar att utarmas av skogsbruket. FN uppmanar till och EU har satt som mål att 30% av land och hav ska skyddas, vilket vi givetvis borde följa även i Sverige.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lova Neckstens val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning